Government of Nepal Department of Electricity Development Government of Nepal
 
 
 
blank
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

पत्र नबुझ्ने प्रबर्द्धकहरुको नामावली

 

पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि पत्र नबुझ्ने प्रबर्द्धकहरुलाई पत्रको व्यहोरा जानकारी गराइएको ।

सि.नं.

प्रवर्द्धकको नाम

आयोजनाको नाम

पत्र संख्या/च.नं.

पत्रको मिति

अपलोडेड मिति

श्री धादिङ आँखुखोला हाइड्रो प्रा.लि. माथिल्लो आँखुखोला ज.वि.आ. ०७६।७७, १८८ २०७६|०५|०८ २०७६|०५।१०
श्री म्याग्दी हाईड्रोपावर लिमिटेड घारखोला जलविद्युत आयोजना ०७५|७६, १ १४२२ २०७६|०१|२५ २०७६|०१|२८
श्री नेपाल नेचुरल रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा. लि दोना ताल जलविद्युत आयोजना ०७५|७६, १२८९ २०७५|१२|२५ २०७५|१२|२७
श्री अपर बलेफी हाइड्रोपावर पीडित सरोकार समिति माथिल्लो बलेफी ए ज.वि.आ. ०७५।७६, १००६ २०७५।१०।१६ २०७५।१०।१७
श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण ग्रिडमा आबद्ध सौर्य विद्युत आयोजना ०७५।७६, ९०१ २०७५।०९।२० २०७५।१०।१७
श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण माथिल्लो मोदी ज.वि.आ. ०७५।७६, ८९५ २०७५।०९।१८ २०७५।१०।१७
श्री गिरीखोला जालपादेवी ग्रामिण विद्युत सहकारी संस्था लिमिटेड गिरी खोला साना ज.वि.आ. ०७५।७६, ८९० २०७५।०९।१६ २०७५।१०।१७
श्री मेलम्ची हाइड्रोपावर प्रा.लि. रिबाल खोला साना ज.वि.आ. ०७५।७६, ८८४ २०७५।०९।१५ २०७५।१०।१७
श्री तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी लि. तामाकोशी-v (पाँचौ) ज.वि.आ. ०७५।७६, ८७७ २०७५।०९।१३ २०७५।१०।१७
श्री मेलम्ची हाइड्रोपावर प्रा.लि. रिबाल खोला साना ज.वि.आ. ०७५।७६, ८७० २०७५।०९।१२ २०७५।१०।१७
श्री हेलम्बु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. क्सुम्ती खोला साना ज.वि.आ. ०७५।७६, ८६९ २०७५।०९।१२ २०७५।१०।१७
श्री हाइड्रो इम्पायर प्रा.लि. विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा ०७५।७६, ८६४ २०७५।०९।१२ २०७५।१०।१७
१० श्री माउन्ट कैलाश ईनर्जी कम्पनी प्रा.लि. थापा खोला ज.वि.आ. ०७५।७६, ८६१ २०७५।०९।१२ २०७५।१०।१७
११ श्री मलोन खोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट प्रा.लि. मलोन खोला ज.वि.आ. ०७५।७६, ८५६ २०७५।०९।१२ २०७५।१०।१७
१२ Stream Power Development Company Ltd. रावा च्याला व्याला फिसुर खोला लघु ज.वि.आ. ०७५।७६, ८४२ २०७५।९।९ २०७५।९।११
१३ श्री विगु गाउँपालिका, दोलखा रावा च्याला व्याला फिसुर खोला लघु ज.वि.आ. ०७५।७६, ८४२ २०७५।९।९ २०७५।९।११
१४ श्री रेमिट हाइड्रो लिमिटेड बिदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा सिफारिस सम्बन्धमा ०७५।७६, ७८० २०७५।८।२८ २०७५।९।११
१५ श्री अपर बलेफी हाइड्रोपावर पिडित सरोकार समिति माथिल्लो बलेफी हाइड्रोपावर पिडित सरोकार समितिबाट पेश भएको निवेदन बारे ०७५।७६, ७२२ २०७५।९।६ २०७५।९।११
१६ श्री पुर्णिमा डेभलपर्श ग्रुप नेपाल प्रा.लि. माथिल्लो बुढीगण्डकी ज.वि.आ. ०७५।७६, ७१८ २०७५।९।६ २०७५।९।११
१७ श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण छिन्चु-राकम-जाजरकोट ३३ के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाको छेडाबजार-कुदु खण्ड आयोजनाको विद्युत प्रसारण ०७५।७६, ८०८ २०७५।९।३ २०७५।९।६
१८ श्री Parbat Paiyun Khola Hydropower Co. Pvt. Ltd. सेती खोला ज.वि.आ. ०७५।७६, ८०६ २०७५।९।३ २०७५।९।६
१९ श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण चमेलिया ज.वि.आ. ०७५।७६, ८०२ २०७५।९।३ २०७५।९।६
२० श्री शिवश्री हाइड्रोपावर प्रा.लि. जरिवाना गरिएको सम्बन्धमा ०७५।७६, ७६६ २०७५।८।२६ २०७५।९।६
२१ श्री पुर्णिमा डेभलपर्श ग्रुप नेपाल प्रा.लि. माथिल्लो बुढीगण्डकी ज.वि.आ. ०७५।७६, ७५३ २०७५।८।२३ २०७५।९।६
२२ श्री इस्टर्न हाइड्रोपावर प्रा.लि. क्षेत्र संसोधन सम्बन्धमा ०७५।७६, ७७९ २०७५।८।२७ २०७५।८।२८
२३ श्री एस्सेल-क्लिन सोलु हाइड्रोपावर प्रा.लि. तल्लो सोलु ज.वि.आ. ०७५।७६, ७५६ २०७५।८।२४ २०७५।८।२८
२४ श्री इस्टर्न हाइड्रोपावर प्रा.लि. छलफलको लागि उपस्थित हुने बारे ०७५।७६, ७५४ २०७५।८।२३ २०७५।८।२८
२५ श्री टक्सार-पिखुवाखोला हाइड्रोपावर प्रा.लि. टक्सार-पिखुवाखोला ज.वि.आ. ०७५।७६, ७५२ २०७५।८।२३ २०७५।८।२८
२६ श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण लेखनाथ-दमौली २२० के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना ०७५।७६, ७५१ २०७५।८।२३ २०७५।८।२८
२७ श्री बन्दीपुर हाइड्रोपावर प्रा.लि. ढाड खोला ज.वि.आ. ०७५।७६, ७४५ २०७५।८।२३ २०७५।८।२८
२८ श्री नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमिटेड विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र ०७५।७६, ७२६ २०७५।८।१९ २०७५।८।२८
२९ श्री लोवर ईर्खुवा हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. तल्लो ईर्खुवा खोला ज.वि.आ.को १३२ के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना ०७५।७६, ७१८ २०७५।८।१९ २०७५।८।२८
३० श्री सानो मिल्ती खोला हाइड्रोपावर लिमिटेड सानो मिल्ती खोला साना ज.वि.आ.को ३३ के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना ०७५।७६, ७१७ २०७५।८।१९ २०७५।८।२८
३१ श्री विर्ता पावर प्रा.लि. माथिल्लो सिद्धीखोला ज.वि.आ. ०७५।७६, ७०४ २०७५।८।१६ २०७५।८।२८
३२ श्री सभापोखरी हाइड्रोपावर प्रा.लि. लंखुवा खोला साना ज.वि.आ. ०७५।७६, ६६१ २०७५।८।१० २०७५।८।२८
३३ श्री सुर्यकुण्ड हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रा.लि. ताँदी-घ्याँङफेदी खोला ज.वि.आ. ०७५।७६, १६८ २०७५।५।४ २०७५।८।२७
३४ श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण बुटवल-वर्दघाट प्रसारण लाइन खण्डको सुनवल १३२/३३ के.भी. सवस्टेशन आयोजना ०७५।७६, ६४६ २०७५।८।६ २०७५।८।१२
३५ श्री हाइड्रो सपोर्ट प्रा.लि. मध्य कालिगण्डकी विद्युत आयोजना ०७५।७६, ६४० २०७५।८।५ २०७५।८।१२
३६ श्री पुर्णिमा डेभलपर्श ग्रुप नेपाल प्रा.लि. माथिल्लो बुढीगण्डकी ज.वि.आ. ०७५।७६, ६३८ २०७५।८।६ २०७५।८।१२
३७ श्री पिके हाइड्रोपावर प्रा.लि. लिखु खोला ज.वि.आ. ०७५।७६, ६२८ २०७५।७।३० २०७५।८।२
३८ श्री सुपर हेवा पावर कम्पनी प्रा.लि. सुपर हेवा ज.वि.आ. ०७५।७६, ६२५ २०७५।७।२९ २०७५।८।२
३९ श्री दुधकोशी हाइड्रोपावर प्रा.लि. दुधकोशी-२ (जलेश्वर) ज.वि.आ. ०७५।७६, ६२३ २०७५।७।२८ २०७५।७।३०
४० श्री अमरनाथ श्रेष्ठ दोर्दी दुधखोला ज.वि.आ. ०७५।७६, ६०४ २०७५।७।१९ २०७५।७।३०
४१ श्री बन्दीपुर हाइड्रोपावर प्रा.लि. ढाड खोला ज.वि.आ. ०७५।७६, ६१३ २०७५।७।१९ २०७५।७।३०
४२ श्री खड्ग बहादुर कार्की धरौटी फिर्ता सम्बन्धमा ०७५।७६, ५९७ २०७५।७।१८ २०७५।७।३०
४३ श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण राय दिने सम्बन्धमा ०७५।७६, ५८९ २०७५।७।१६ २०७५।७।३०
४४ श्री कोञ्ज्योसोम गाउँपालिका थोस्ने खोला साना ज.वि.आ. ०७५।७६, ५४५ २०७५।७।७ २०७५।७।३०
४५ श्री मिल्के जलजले हाइड्रोपावर प्रा.लि. माथिल्लो पिलुवा हिल्स साना ज.वि.आ. ०७५।७६, ५९२ २०७५।७।१६ २०७५।७।२०
४६ श्री आरती पावर कम्पनी लि. माथिल्लो इर्खुवाखोला ज.वि.आ. ०७५।७६, ५३२ २०७५।६।२६ २०७५।७।२०
४७ श्री रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड ग्रिडमा आबद्ध बुटवल सौर्य आयोजनाको ३३ के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन ०७५।७६, ५२८ २०७५।६।२६ २०७५।७।२०
४८ श्री सुपर हेवा पावर कम्पनी प्रा.लि. सुपर हेवा ज.वि.आ. ०७५।७६, ५०९ २०७५।६।२३ २०७५।७।२०
४९ श्री युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर प्रा.लि. मेवा खोला ज.वि.आ. ०७५।७६, ५०७ २०७५।६।२३ २०७५।७।२०
५० श्री इष्टर्न हाइड्रोपावर लिमिटेड पिखुवा खोला ज.वि.आ.को ३३ के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन ०७५।७६, ४०५ २०७५।६।२२ २०७५।७।२०
५१ श्री इष्टर्न हाइड्रोपावर प्रा.लि. पिखुवा खोला ज.वि.आ.को ३३ के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन ०७५।७६, ४०५ २०७५।६।२२ २०७५।७।२०
५२ श्री गल्कोट दरमखोला हाइड्रोपावर लिमिटेड गल्कोट दरमखोला ज.वि.आ. ०७५।७६, ४०३ २०७५।६।२२ २०७५।७।२०
५३ M/S Karnali Transmission Company Private Limited माथिल्लो कर्णाली ज.वि.आ.को ४०० के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन ०७५।७६, ३७६ २०७५।६।१ २०७५।७।२०
५४ श्री धौलागिरी कालिका हाइड्रो लिमिटेड दरवाङ म्याग्दी खोला हाइड्रो इलेक्ट्रिक आयोजनाको १३२ के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन ०७५।७६, ५१७ २०७५।५।२४ २०७५।७।२०
५५ श्री गिरीखोला जालपादेवी ग्रामिण विद्युत सहकारी संस्था लिमिटेड गिरी खोला साना ज.वि.आ. ०७५।७६, २८५ २०७५।५।२४ २०७५।६।२२
५६ श्री बन्दीपुर हाइड्रोपावर प्रा.लि. ढाड खोला ज.वि.आ. ०७५।७६, १३८ २०७५।४।२८ २०७५।६।२२
५७ श्री यूनिक हाइडेल कं. प्रा.लि. बाराम्ची ज.वि.आ. ०७५।७६, ६३१ २०७५।६।१८ २०७५।६।१९
५८ श्री शिवानी हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. फावा खोला साना ज.वि.आ. ०७५।७६, ६३० २०७५।६।१८ २०७५।६।१९
५९ श्री एस्सेल-क्लिन सोलु हाइड्रोपावर प्रा.लि. तल्लो सोलु ज.वि.आ. ०७५।७६, ३५१ २०७५।६।४ २०७५।६।१४
६० श्री प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेड तल्लो सोलु ज.वि.आ. ०७५।७६, ३५१ २०७५।६।४ २०७५।६।१४
६१ श्री Green Gorkha Energy Limited राय/प्रतिक्रिया दिने बारे ०७५।७६, ३४७ २०७५।६।४ २०७५।६।१४
६२ श्री सिप्रदी इनर्जी प्रा.लि. ग्रिडमा आबद्ध सौर्य PV विद्युत आयोजना ०७५।७६, ३०० २०७५।५।२६ २०७५।६।१४
६३ श्री अप्पर लोहोरे खोला जल विद्युत कम्पनी प्रा.लि. माथिल्लो लोहोरे खोला ज.वि.आ. ०७५।७६, ३५२ २०७५।६।४ २०७५।६।१०
६४ श्री होमभक्त लिम्बु सभाखोला 'वि' ज.वि.आ. ०७५।७६, ३१३ २०७५।५।२३ २०७५।६।१०
६५ श्री शिवश्री हाइड्रोपावर प्रा. लिमिटेड प्रा.लि.बाट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको सम्बन्धमा स्पष्टिकरण पेश नभएको बारे ०७५।७६, २९२ २०७५।५।२६ २०७५।६।१०
६६ श्री मध्य मिदिम जलविद्युत कम्पनी प्रा.लि. मध्य मिदिम ज.वि.आ. ०७५।७६, ४३३ २०७५।५।१२ २०७५।५।२१
६७ श्री रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट ग्रुप प्रा.लि. रुप्से खोला ज.वि.आ. ०७५।७६, ४२९ २०७५।५।१२ २०७५।५।२१
६८ श्री सलाँखु खोला हाइड्रोपावर प्रा.लि. सलाँखु खोला साना ज.वि.आ. ०७५।७६, ४२७ २०७५।५।१२ २०७५।५।२१
६९ श्री रिभर फल्स पावर लिमिटेड डाउन पिलुवा खोला ज.वि.आ. ०७५।७६, ४२४ २०७५।५।१२ २०७५।५।२१
७० श्री जुम्दी हाइड्रोपावर प्रा.लि. जुम्दी खोला साना ज.वि.आ. ०७५।७६, ४२० २०७५।५।१२ २०७५।५।२१
७१ श्री लोहोरे खोला हाइड्रो पावर कम्पनी प्रा.लि. लोहरे खोला ज.वि.आ. ०७५।७६, ४१८ २०७५।५।१२ २०७५।५।२१
७२ श्री बुद्धभुमी नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लि. तल्लो तादि खोला ज.वि.आ. ०७५।७६, ४१५ २०७५।५।१२ २०७५।५।२१
७३ श्री वाटर एण्ड इनर्जी नेपाल प्रा.लि. बडिगाड ज.वि.आ. ०७५।७६, ४१० २०७५।५।१२ २०७५।५।२१
७४ श्री त्रिशुली हाइड्रोपावर कम्पनी लि.
माथिल्लो त्रिशुली ३ बि ज.वि.आ. ०७५।७६, ४०५ २०७५।५।१२ २०७५।५।२१
७५ श्री तान्छर हाइड्रो प्रा.लि. तान्छहरा साना ज.वि.आ. ०७५।७६, ४०४ २०७५।५।१२ २०७५।५।२१
७६ श्री हिरारत्न हाइड्रोपावर प्रा.लि. तादि खोला साना ज.वि.आ. ०७५।७६, ४०३ २०७५।५।१२ २०७५।५।२१
७७ श्री सुरी खोला हाइड्रोपावर प्रा.लि. सुरी खोला ज.वि.आ. ०७५।७६, ४०२ २०७५।५।१२ २०७५।५।२१
७८ श्री धौलागिरी कालिका हाइड्रो लि. दरवाङ म्याग्दी ज.वि.आ. ०७५।७६, ४०० २०७५।५।१२ २०७५।५।२१
७९ श्री कलश हाइड्रोपावर प्रा.लि. थप समयावधिको सम्बन्धमा ०७५।७६, २०१ २०७५।५।८ २०७५।५।१९
८० श्री KTM Energy प्रा.लि. सौर्य हाइब्रिड विद्युत आयोजना टंकी सिनुवारी-१० मे.वा. ०७५।७६, १६४ २०७५।५।३ २०७५।५।१९
८१ श्री KTM Energy प्रा.लि. सौर्य हाइब्रिड विद्युत आयोजना रानी-१० मे.वा. ०७५।७६, १६३ २०७५।५।३ २०७५।५।१९
८२ श्री बन्दीपुर हाइड्रोपावर प्रा.लि. ढाड खोला ज.वि.आ. ०७५।७६, १३८ २०७५।४।२८ २०७५।५।५
८३ श्री सिप्रिदी इनर्जी प्रा.लि. सौर्य PV विद्युत आयोजना ०७५।७६, १३० २०७५।४।२५ २०७५।५।५
८४ श्री शक्ति हाइड्रो प्रा.लि. आरुगखोला ज.वि.आ. ०७५।७६, ९५ २०७५।४।२० २०७५।४।३०
८५ श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण बर्दघाट-सर्दी १३२ के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना ०७५।७६, ६१ २०७५।४।१४ २०७५।४।१८
८६ श्री अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. अपर हेवा खोला साना ज.वि.आ. ०७५।७६, ५७ २०७५।४।१४ २०७५।४।१८
८७ श्री हेलम्बु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. क्सुम्ती खोला साना ज.वि.आ. ०७५।७६, ५४ २०७५।४।१४ २०७५।४।१८
८८ श्री सुपर हेवा पावर कम्पनी प्रा.लि. सुपर हेवा ज.वि.आ. ०७५।७६, ४७ २०७५।४।१३ २०७५।४।१८
८९ श्री हव पावर प्रा.लि. लोवर न्यादी ज.वि.आ. ०७५।७६, ४५ २०७५।४।१३ २०७५।४।१८
९० श्री शिवाश्री हाइड्रोपावर प्रा.लि. प्रा.लि. बाट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको सम्बन्धमा ०७५।७६, २२ २०७५।४।८ २०७५।४।१३
९१ श्री हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि. ग्रिडमा आवद्ध सौर्य विद्युत आयोजना रामग्राम, परासी ०७५।७६, १५ २०७५।४।६ २०७५।४।१३
९२ श्री Ludee Hydropower Development Company Pvt. Ltd. लुदी खोला साना ज.वि.आ. ०७५।७६, ६ २०७५।४।६ २०७५।४।१३
९३ श्री सुश्मिता इनर्जी प्रा.लि. म्याग्दी खोला-वि ज.वि.आ. ०७४।७५, १८३८ २०७५।३।३१ २०७५।४।६
९४ श्री सुश्मिता इनर्जी प्रा.लि. कुनवान खोला ज.वि.आ. ०७४।७५, १८३५ २०७५।३।३१ २०७५।४।६
९५ श्री डुखाङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. अपर इन्द्रावती ज.वि.आ. ०७४।७५, १७९५ २०७५।३।२२ २०७५।३।२८
९६ श्री दोभान हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. जुनवेसी खोला ज.वि.आ. ०७४।७५, १७८२ २०७५।३।१९ २०७५।३।२६
९७ श्री लगानी बोर्डको कार्यालय माथिल्लो मर्स्याङ्दी-२ ज.वि.आ. ०७४।७५, १७७६ २०७५।३।१७ २०७५।३।२६
९८ श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण कुशाहा-कटैया १३२ के.भी. अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना ०७४।७५, १७८९ २०७५।३।१९ २०७५।३।२२
९९ श्री सिरिजङ्घा गाउँपालिका Technical Clearance उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा ०७४।७५, १७७७ २०७५।३।१९ २०७५।३।२२
१०० श्री गोर्खा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. सौर्य PV विद्युत आयोजना, लेखनाथ (१.३७ मे.वा.) ०७४।७५, १७६६ २०७५।३।१५ २०७५।३।२२
१०१ श्री इष्टर्न हाइड्रोपावर प्रा.लि. पिखुवा खोला ज.वि.आ. ०७४।७५, १७५६ २०७५।३।१४ २०७५।३।२२
 
 
 
Copyright Department of Electricity Development. Powered by: Weboo Art