Government of Nepal Department of Electricity Development Government of Nepal
 
 
 
blank
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

पत्र नबुझ्ने प्रबर्द्धकहरुको नामावली

 

पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि पत्र नबुझ्ने प्रबर्द्धकहरुलाई पत्रको व्यहोरा जानकारी गराइएको ।

सि.नं.

प्रवर्द्धकको नाम

आयोजनाको नाम

पत्र संख्या/च.नं.

पत्रको मिति

अपलोडेड मिति

श्री कालिका इनर्जी प्रा.लि. भोटेकोशी-५ ज.वि.आ. ०७४।७५, १२४७ २०७४।११।२९ २०७४।१२।०६
श्री अग्लुंग हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. झिमरुक अग्लुंग ज.वि.आ. ०७४।७५, १२५३ २०७४।११।३० २०७४।१२।०५
श्री पी.के. हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. लिखु खोला ज.वि.आ. ०७४।७५, १२४३ २०७४।११।२८ २०७४।१२।०५
श्री सिचुवान वाङ्गपिङ्ग इनर्जी साइन्स एण्ड टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड हुम्ला कर्णाली - २ (HKR-2) ज.वि.आ. ०७४।७५, १२४१ २०७४।११।२८ २०७४।१२।०५
श्री दुधकोशी हाइड्रोपावर प्रा.लि. दुधकोशी-२ (जलेश्वर) ज.वि.आ. ०७४।७५, १२३८ २०७४।११।२८ २०७४।११।३०
श्री सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड धरौटी फिर्ता सम्बन्धमा ०७४।७५, १२२२ २०७४।११।२३ २०७४।११।२९
श्री नर्थ समिट हाईड्रो प्रा.लि. न्यादी - फिदी ज.वि.आ. ०७४।७५, १२२० २०७४।११।२३ २०७४।११।२९
श्री नौलो नेपाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रा.लि. बुढीगण्डकी ख ज.वि.आ. ०७४।७५, ११२८ २०७४।११।२५ २०७४।११।२५
श्री नौलो नेपाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रा.लि. बुढीगण्डकी क ज.वि.आ. ०७४।७५, ११२७ २०७४।११।२५ २०७४।११।२५
१० श्री अपर मर्स्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. अपर मर्स्याङ्दी-१ ज.वि.आ. ०७४।७५, १२२१ २०७४।११।२२ २०७४।११।२४
११ श्री KVR India Infra Vidyut Ventures Pvt. Ltd. दुधकोशी-४ (ताकसिन्दु) ज.वि.आ. ०७४।७५, १२१६ २०७४।११।२२ २०७४।११।२२
१२ श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण खिम्ती बजारबाट दोरम्बा सवस्टेशनसम्मको ३३ के.भी. विद्युत प्रसारण लाईन आयोजना ०७४।७५, १२१३ २०७४।११।२१ २०७४।११।२२
१३ श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण टैथली साना ज.वि.आ. ०७४।७५, १२०८ २०७४।११।२० २०७४।११।२२
१४ श्री आर.एम. इन्भेष्टमेण्ट कम्पनी प्रा.लि. घुन्सा खोला ज.वि.आ. ०७४।७५, १२१२ २०७४।११।२१ २०७४।११।२१
१५ श्री तामन खोला हाइड्रो प्रा.लि. तामन खोला ज.वि.आ. ०७४।७५, ११८२ २०७४।११।१४ २०७४।११।२०
१६ श्री अमरनाथ श्रेष्ठ, टोखा नगरपालिका वडा नं. ८, काठमाडौं तल्लो इङ्ग्खुखोला ज.वि.आ. ०७४।७५, ११६७ २०७४।११।१३ २०७४।११।२०
१७ श्री मनाङ्ग मर्स्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. मनाङ्ग मर्स्याङ्दी ज.वि.आ. ०७४।७५, ११६४ २०७४।११।११ २०७४।११।१४
१८ श्री नौलो नेपाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रा.लि. बुढीगण्डकी क ज.वि.आ. ०७४।७५, ११४० २०७४।११।०६ २०७४।११।०८
१९ श्री नौलो नेपाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रा.लि. बुढीगण्डकी ख ज.वि.आ. ०७४।७५, ११३९ २०७४।११।०६ २०७४।११।०८
२० श्री KVR India Infra Vidhyut Ventures Pvt. Ltd. दुधकोशी - ४ (ताकसिन्दु) ज.वि.आ. ०७४।७५, ११३८ २०७४।११।०६ २०७४।११।०८
२१ श्री कोहिनुर हाइड्रोपावर प्रा.लि. कालीगण्डकी गोर्ज ज.वि.आ. ०७४।७५, १११० २०७४।१०।२४ २०७४।११।०३
२२ श्री दुधकोशी पावर कम्पनी प्रा.लि. रावा खोला ज.वि.आ. ०७४।७५, ११२० २०७४।१०।२८ २०७४।११।०३
२३ श्री चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लि. बुढी गण्डकी स्यार खोला ज.वि.आ. ०७४।७५, १११९ २०७४।१०।२८ २०७४।११।०३
२४ श्री अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड इखुवाखोला ज.वि.आ. ०७४।७५, १०८२ २०७४।१०।१८ २०७४।११।०३
२५ श्री मध्य फावा खोला लघु जलविद्युत उपभोक्ता समिति मध्य फावा खोला साना ज.वि.आ. ०७४।७५, १०८१ २०७४।१०।१८ २०७४।११।०३
२६ श्री सुपर घलेम्दी हाइड्रोपावर प्रा.लि. सुपर घलेम्दी ज.वि.आ. ०७४।७५, ११०९ २०७४।१०।२४ २०७४।११।०२
२७ श्री दोभान हाइड्रोपावर प्रा.लि. ठोट्ने खोला ज.वि.आ. ०७४।७५, ४३० २०७४।०६।२३ २०७४।१०।२३
२८ श्री गुमुखोला भ्याकुरे हाइड्रोपावर प्रा.लि. गुमु खोला ज.वि.आ. ०७४।७५, ३०६ २०७४।०५।१६ २०७४।१०।२३
२९ श्री नेक्ट-हिम जे.भी. कालिगण्डकी गर्ज ज.वि.आ. ०७४।७५, ८४१ २०७४।०८।२६ २०७४।१०।२३
३० श्री क्रिष्टल पावर डेभलपमेन्ट प्रा.लि. सुपर तमोर ज.वि.आ. ०७४।७५, ९५ २०७४।०४।१७ २०७४।१०।२३
३१ श्री सानीगाड हाइड्रो प्रा.लि. माथिल्लो कालंगागाड ज.वि.आ. ०७४।७५, ६५१ २०७४।०७।२६ २०७४।१०।२३
३२ श्री मल्टी स्टार ईनर्जी प्रा.लि. तल्लो भेरी ज.वि.आ. ०७३।७४, १३८९ २०७४।०३।१८ २०७४।१०।२३
३३ श्री शैलुङ्ग पावर कम्पनी प्रा.लि. मध्य भोटेकोशी-१ ज.वि.आ. ०७४।७५, १०८५ २०७४।१०।१८ २०७४।१०।२३
३४ श्री सानिगाड हाइड्रो प्रा.लि. माथिल्लो सानिगाड ज.वि.आ. ०७३।७४, ९६४ २०७३।१२।३१ २०७४।१०।२३
३५ श्री ताङ्गछर हाइड्रो प्रा.लि. ताङ्गछहरा साना ज.वि.आ. ०७४।७५, ७६४ २०७४।०८।१४ २०७४।१०।२३
३६ श्री अप्पर पिलुवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड माथिल्लो पिलुवा खोला ज.वि.आ. ०७४।७५, १७६ २०७४।०५।०१ २०७४।१०।२३
३७ श्री पिपुल्स पावर लि. पुवा II ज.वि.आ. ०७४।७५, १०७८ २०७४।१०।१७ २०७४।१०।२३
३८ श्री हुवानिंग डेभलपमेन्ट प्रा.लि. माथिल्लो वलेफी - ए ज.वि.आ. ०७३।७४, १३४० २०७३।०३।०७ २०७४।१०।१९
३९ श्री नेपाल इन्टरनेशनल रिन्युएबल पावर कम्पनी प्रा.लि. कागबेनी वायु विद्युतीय ऊर्जा आयोजना ०७४।७५, ११२ २०७४।०४।२० २०७४।१०।१७
४० श्री नेपाल इन्टरनेशनल रिन्युएबल पावर कम्पनी प्रा.लि. जिरी वायु ऊर्जा आयोजना ०७४।७५, ८११ २०७४।०८।२२ २०७४।१०।१७
४१ श्री मुक्तिनाथ ऊर्जा विकास कम्पनी प्रा.लि. रुप्से खोला तल्लो जलविद्युत आयोजना ०७४।७५, ९४५ २०७४।०९।१४ २०७४।१०।१७
४२ श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण माथिल्लो मोदी ए ज.वि.आ. ०७४।७५, १०६० २०७४।१०।१२ २०७४।१०।१७
४३ श्री अनक हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. मोलुङ्ग क्यास्केड जलविद्युत आयोजना ०७४।७५, १०५२ २०७४।१०।१० २०७४।१०।१७
४४ श्री ढोरपाटन जलविद्युत प्रा.लि. निसी खोला जलविद्युत आयोजना ०७४।७५, १०७५ २०७४।१०।१७ २०७४।१०।१७
४५ श्री रिपु मर्दिनी प्रा.लि. तल्लो अप्सुवाखोला जलविद्युत आयोजना ०७३।७४, ७२९ २०७३।११।०५ २०७४।१०।१७
४६ श्री पिपुल्स डेभलपमेन्ट एण्ड पावर-टेक कम्पनी प्रा.लि. मानुङडाडा सौर्य विद्युत आयोजना ०७४।७५, ४४८ २०७४।०६।२६ २०७४।१०।१७
४७ श्री सिद्धकाली पावर लिमिटेड त्रिशुली-गल्छी जलविद्युत आयोजना ०७४।७५, १०११ २०७४।०९।३० २०७४।१०।०५
४८ श्री ग्रीन इनर्जी सोलुसन्स प्रा.लि. Waste To Energy, ट्कु (४ मे.वा.) ०७४।७५, १००३ २०७४।०९।३० २०७४।१०।०५
४९ श्री ललिता महत बगर खोला जलविद्युत आयोजना ०७४।७५, १०१८ २०७४।०९।३० २०७४।१०।०३
५० श्री लफिङ्ग बुद्ध पावर नेपाल लि. चाकु खोला जलविद्युत आयोजना ०७४।७५, ९९४ २०७४।०८।२६ २०७४।१०।०२
५१ श्री हिमाल पावर लिमिटेड झाँके साना जलविद्युत आयोजना ०७४।७५, ९९१ २०७४।०९।२६ २०७४।१०।०२
५२ श्री श्रीराम न्यौपाने निशीखोला जलविद्युत आयोजना ०७४।७५, ९८४ २०७४।०९।२५ २०७४।१०।०२
५३ श्री शक्ति ऊर्जा विकास कम्पनी प्रा.लि. टैथली साना जलविद्युत आयोजना ०७४।७५, ९८० २०७४।०९।२३ २०७४।१०।०२
५४ श्री बालाजी बायोमास ब्रिकेट इनर्जी कम्पनी प्रा.लि. थर्मल पावर स्टेशन (२,००० कि.वा.) ०७४।७५, ९७४ २०७४।०९।२१ २०७४।०९।२८
५५ श्री मकालु डेभेलपर्स लि. भारपा सौर्य ऊर्जा आयोजना (१० मे.वा.) ०७४।७५, ९४९ २०७४।०९।१६ २०७४।०९।१९
५६ श्री मुक्तिनाथ ऊर्जा विकास कम्पनी प्रा.लि. रुप्से खोला तल्लो जलविद्युत आयोजना ०७४।७५, ९४५ २०७४।०९।१४ २०७४।०९।१९
५७ श्री ग्रीन इनर्जी सोलुसन्स प्रा.लि. Waste To Energy, टेकु (४ मे.वा.) ०७४।७५, ९१९ २०७४।०९।११ २०७४।०९।१९
५८ श्री मुकेश पोखरेल हेगन खोला साना जलविद्युत आयोजना ०७४।७५, ९१३ २०७४।०९।०९ २०७४।०९।१२
५९ श्री हेलम्बु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. क्सुम्ती खोला साना जलविद्युत आयोजना ०७४।७५, ९०७ २०७४।०९।०७ २०७४।०९।१२
६० श्री ललिता महत बगर खोला जलविद्युत आयोजना ०७४।७५, ९०४ २०७४।०९।०७ २०७४।०९।१२
६१ श्री इचोक हाइड्रोपावर प्रा.लि. गोहोरे (इचोक) खोला ज.वि.आ.को विद्युत उत्पादन ०७४।७५, ८९८ २०७४।०९।०५ २०७४।०९।०७
६२ श्री Kadoorie Agricltural Aid Association British Gurkhas Nepal रिचेत खोला साना जलविद्युत आयोजना ०७४।७५, ८८७ २०७४।०९।०५ २०७४।०९।१२
६३ श्री कन्ट्री डेभेलप्मेन्ट कम्पनी प्रा.लि. सोलार विद्युत आयोजना, दाङ (२० मे.वा.) ०७४।७५, ८८४ २०७४।०९।०४ २०७४।०९।१२
६४ श्री KTM इनर्जी प्रा.लि. KTM इनर्जी सोलार हाईब्रिड विद्युत आयोजना, रङ्गेली, विराटनगर (५ मे.वा.) ०७४।७५, ८८० २०७४।०९।०४ २०७४।०९।०७
६५ श्री KTM इनर्जी प्रा.लि. KTM इनर्जी सोलार हाईब्रिड विद्युत आयोजना, टंकीसिनुवारी, विराटनगर (१० मे.वा.) ०७४।७५, ८७९ २०७४।०९।०४ २०७४।०९।०७
६६ श्री KTM इनर्जी प्रा.लि. KTM इनर्जी सोलार हाईब्रिड विद्युत आयोजना (१० मे.वा.) ०७४।७५, ८७८ २०७४।०९।०४ २०७४।०९।०७
६७ श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण दोर्दी कोरिडोर (किर्तीपुर-उदीपुर)
१३२ के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन
०७४।७५, ८१६ २०७४।०८।०८ २०७४।०९।०१
६८ श्री चन्द्रावती पावर कम्पनी प्रा.लि. चन्द्रावती खोला ज.वि.आ. ०७४।७५, ८१४ २०७४।०८।२२ २०७४।०९।०१
६९ श्री नेपाल इन्टरनेशनल रिन्युएबल पावर कम्पनी प्रा.लि. जिरी वायू ऊर्जा आयोजना ०७४।७५, ८११ २०७४।०८।२२ २०७४।०९।०१
७० श्री राइजिङ हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. सेलाङ्ग खोला साना ज.वि.आ. ०७४।७५, ८०६ २०७४।०८।२२ २०७४।०९।०१
७१ श्री दुगड अल्टरनेटिभ इनजर्जी प्रा.लि. भेरी जलविद्युत आयोजना ०७४।७५, ७७२ २०७४।०८।१४ २०७४।०९।०१
७२ श्री बालाजी बायोमान ब्रिकेट इनर्जी कं.प्रा.लि. थर्मल पावर स्टेशन ०७४।७५, ७११ २०७४।०८।०४ २०७४।०८।२२
 
 
Copyright Department of Electricity Development. Powered by: Weboo Art