Government of Nepal Department of Electricity Development Government of Nepal
 
 
 
blank
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

पत्र नबुझ्ने प्रबर्द्धकहरुको नामावली

 

पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि पत्र नबुझ्ने प्रबर्द्धकहरुलाई पत्रको व्यहोरा जानकारी गराइएको ।

सि.नं.

प्रवर्द्धकको नाम

आयोजनाको नाम

पत्र संख्या/च.नं.

पत्रको मिति

अपलोडेड मिति

श्री मध्य मिदिम जलविद्युत कम्पनी प्रा.लि. मध्य मिदिम ज.वि.आ. ०७५।७६, ४३३ २०७५।५।१२ २०७५।५।२१
श्री रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट ग्रुप प्रा.लि. रुप्से खोला ज.वि.आ. ०७५।७६, ४२९ २०७५।५।१२ २०७५।५।२१
श्री सलाँखु खोला हाइड्रोपावर प्रा.लि. सलाँखु खोला साना ज.वि.आ. ०७५।७६, ४२७ २०७५।५।१२ २०७५।५।२१
श्री रिभर फल्स पावर लिमिटेड डाउन पिलुवा खोला ज.वि.आ. ०७५।७६, ४२४ २०७५।५।१२ २०७५।५।२१
श्री जुम्दी हाइड्रोपावर प्रा.लि. जुम्दी खोला साना ज.वि.आ. ०७५।७६, ४२० २०७५।५।१२ २०७५।५।२१
श्री लोहोरे खोला हाइड्रो पावर कम्पनी प्रा.लि. लोहरे खोला ज.वि.आ. ०७५।७६, ४१८ २०७५।५।१२ २०७५।५।२१
श्री बुद्धभुमी नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लि. तल्लो तादि खोला ज.वि.आ. ०७५।७६, ४१५ २०७५।५।१२ २०७५।५।२१
श्री वाटर एण्ड इनर्जी नेपाल प्रा.लि. बडिगाड ज.वि.आ. ०७५।७६, ४१० २०७५।५।१२ २०७५।५।२१
श्री त्रिशुली हाइड्रोपावर कम्पनी लि.
माथिल्लो त्रिशुली ३ बि ज.वि.आ. ०७५।७६, ४०५ २०७५।५।१२ २०७५।५।२१
१० श्री तान्छर हाइड्रो प्रा.लि. तान्छहरा साना ज.वि.आ. ०७५।७६, ४०४ २०७५।५।१२ २०७५।५।२१
११ श्री हिरारत्न हाइड्रोपावर प्रा.लि. तादि खोला साना ज.वि.आ. ०७५।७६, ४०३ २०७५।५।१२ २०७५।५।२१
१२ श्री सुरी खोला हाइड्रोपावर प्रा.लि. सुरी खोला ज.वि.आ. ०७५।७६, ४०२ २०७५।५।१२ २०७५।५।२१
१३ श्री धौलागिरी कालिका हाइड्रो लि. दरवाङ म्याग्दी ज.वि.आ. ०७५।७६, ४०० २०७५।५।१२ २०७५।५।२१
१४ श्री कलश हाइड्रोपावर प्रा.लि. थप समयावधिको सम्बन्धमा ०७५।७६, २०१ २०७५।५।८ २०७५।५।१९
१५ श्री KTM Energy प्रा.लि. सौर्य हाइब्रिड विद्युत आयोजना टंकी सिनुवारी-१० मे.वा. ०७५।७६, १६४ २०७५।५।३ २०७५।५।१९
१६ श्री KTM Energy प्रा.लि. सौर्य हाइब्रिड विद्युत आयोजना रानी-१० मे.वा. ०७५।७६, १६३ २०७५।५।३ २०७५।५।१९
१७ श्री बन्दीपुर हाइड्रोपावर प्रा.लि. ढाड खोला ज.वि.आ. ०७५।७६, १३८ २०७५।४।२८ २०७५।५।५
१८ श्री सिप्रिदी इनर्जी प्रा.लि. सौर्य PV विद्युत आयोजना ०७५।७६, १३० २०७५।४।२५ २०७५।५।५
१९ श्री शक्ति हाइड्रो प्रा.लि. आरुगखोला ज.वि.आ. ०७५।७६, ९५ २०७५।४।२० २०७५।४।३०
२० श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण बर्दघाट-सर्दी १३२ के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना ०७५।७६, ६१ २०७५।४।१४ २०७५।४।१८
२१ श्री अपर हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. अपर हेवा खोला साना ज.वि.आ. ०७५।७६, ५७ २०७५।४।१४ २०७५।४।१८
२२ श्री हेलम्बु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा.लि. क्सुम्ती खोला साना ज.वि.आ. ०७५।७६, ५४ २०७५।४।१४ २०७५।४।१८
२३ श्री सुपर हेवा पावर कम्पनी प्रा.लि. सुपर हेवा ज.वि.आ. ०७५।७६, ४७ २०७५।४।१३ २०७५।४।१८
२४ श्री हव पावर प्रा.लि. लोवर न्यादी ज.वि.आ. ०७५।७६, ४५ २०७५।४।१३ २०७५।४।१८
२५ श्री शिवाश्री हाइड्रोपावर प्रा.लि. प्रा.लि. बाट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भएको सम्बन्धमा ०७५।७६, २२ २०७५।४।८ २०७५।४।१३
२६ श्री हंशराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि. ग्रिडमा आवद्ध सौर्य विद्युत आयोजना रामग्राम, परासी ०७५।७६, १५ २०७५।४।६ २०७५।४।१३
२७ श्री युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर प्रा.लि. मेवा खोला ज.वि.आ. ०७५।७६, १३ २०७५।४।६ २०७५।४।१३
२८ श्री Ludee Hydropower Development Company Pvt. Ltd. लुदी खोला साना ज.वि.आ. ०७५।७६, ६ २०७५।४।६ २०७५।४।१३
२९ श्री सुश्मिता इनर्जी प्रा.लि. म्याग्दी खोला-वि ज.वि.आ. ०७४।७५, १८३८ २०७५।३।३१ २०७५।४।६
३० श्री सुश्मिता इनर्जी प्रा.लि. कुनवान खोला ज.वि.आ. ०७४।७५, १८३५ २०७५।३।३१ २०७५।४।६
३१ श्री डुखाङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. अपर इन्द्रावती ज.वि.आ. ०७४।७५, १७९५ २०७५।३।२२ २०७५।३।२८
३२ श्री दोभान हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. जुनवेसी खोला ज.वि.आ. ०७४।७५, १७८२ २०७५।३।१९ २०७५।३।२६
३३ श्री लगानी बोर्डको कार्यालय माथिल्लो मर्स्याङ्दी-२ ज.वि.आ. ०७४।७५, १७७६ २०७५।३।१७ २०७५।३।२६
३४ श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण कुशाहा-कटैया १३२ के.भी. अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना ०७४।७५, १७८९ २०७५।३।१९ २०७५।३।२२
३५ श्री सिरिजङ्घा गाउँपालिका Technical Clearance उपलब्ध गराइएको सम्बन्धमा ०७४।७५, १७७७ २०७५।३।१९ २०७५।३।२२
३६ श्री गोर्खा कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. सौर्य PV विद्युत आयोजना, लेखनाथ (१.३७ मे.वा.) ०७४।७५, १७६६ २०७५।३।१५ २०७५।३।२२
३७ श्री इष्टर्न हाइड्रोपावर प्रा.लि. पिखुवा खोला ज.वि.आ. ०७४।७५, १७५६ २०७५।३।१४ २०७५।३।२२
 
 
 
Copyright Department of Electricity Development. Powered by: Weboo Art