Government of Nepal Department of Electricity Development Government of Nepal
 
 
 
blank
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको सूचना

बुटवल पावर कम्पनीबाट विद्युत सेवाको बढ्दो लागत, विद्युतीकरणबाट हुने वित्तीय घाटा सन्तुलन कायम गर्ने जस्ता विविध कारणहरु दर्शाई महसूल समायोजन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पेश हुन आएको छ । सो प्रस्तावमा विद्युत महशुल दर औसतमा १६३% ले वृद्धि गर्न माग भई आएको छ । आयोगबाट सो प्रस्तावमाथि अध्ययन छलफल र परामर्श गर्ने सम्बन्धी कामहरु भइरहेको छ। यस सम्बन्धमा आयोगबाट कारबाही अघि बढाउन उक्त प्रस्तावउपर बुटवल पावर कम्पनीद्वारा वितरित विद्युत उपभोक्ता तथा सबै सरोकारवालाहरुसँग राय/सुझाव/प्रतिक्रिया लिन मनासिब देखिएकोले आफ्नो राय/ सुझाब/ प्रतिक्रिया यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र निम्न ठेगानामा आईपुग्ने गरी उपलव्ध गराई सहयोग गरिदिनुहुन सम्बन्धित सबैको लागि यो सूचना सार्वजनिक गरिएको छ । थप जानकारीको लागि विद्युत विकास विभागको वेभसाइट हेर्नु हुन अनुरोध छ ।

सम्पर्क ठेगाना:
विद्युत महशुल निर्धारण आयोग, विद्युत विकास विभाग,
भक्तिथापा मार्ग, अनामनगर काठमाण्डौं
टेलिफोन नं. ४४८१४०४ फ्याक्स नं. ४४८०२५७
Website: www.doed.gov.np,
Email: etfc@doed.gov.np

» Tariff Proposal by Butwal Power Company Limited

 
 
Copyright Department of Electricity Development. Powered by: Weboo Art