Sano Gaucharan, Kathmandu, Nepal     (977-1-) 4534119      (977-1-) 5244257     info@doed.gov.np

Letter to Promoter

पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि पत्र नबुझ्ने प्रबर्द्धकहरुलाई पत्रको व्यहोरा जानकारी गराइएको ।

सि.नं. प्रवर्द्धकको नाम आयोजनाको नाम पत्र संख्या/च.नं. पत्रको मिति अपलोडेड मिति
श्री मार्मा गाउँपालिका न्वागाड साना ज.वि.आ. २०८०/८१ - १२६० २०८१-३-२७ २०८१-४-२
श्री रिलायबल हाईड्रोपावर कम्पनि प्रा.लि. खोरुंगा खोला साना ज.वि.आ. २०८०/८१ - १२०७ २०८१-३-१६ २०८१-३-२१
श्री बलेफी जलविधुत कम्पनि लि. बलेफी जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - ११७७ २०८१-३-५ २०८१-३-१९
श्री पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनि लि. हिमचुली दोर्दी ज.वि.आ. २०८०/८१ - ११८२ २०८१-३-६ २०८१-३-१९
श्री ग्यालेक्सी बिजनेस हाउस एण्ड कन्स्ट्रक्सन, नेपालगंज प्रा.लि. खजुरा सौर्य बिधुत आयोजना, बाँके २०८०/८१ - ११७० २०८१-३-२ २०८१-३-१९
श्री सानी भेरी हाइड्रोपावर कम्पनि प्रा.लि. सानी भेरी-३ जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - ११९३ २०८१-३-९ २०८१-३-१९
श्री अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लि. इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - ११९८ २०८१-३-९ २०८१-३-१९
श्री गामी टेलीकम सोलुसन्स एण्ड Infrastructure Pvt. Ltd. Gami Solar Energy, dhanusha २०८०/८१ - ११२४ २०८१-२-२२ २०८१-२-३१
श्री जान्दा देवी सोलार प्रा.लि. ढल्केवर जान्दा देवी सौर्य बिधुत आयोजना २०८०/८१ - ११३७ २०८१-२-२३ २०८१-२-३१
१० श्री अनारमनी सोलार प्रा.लि. अनारमनी सौर्य बिधुत आयोजना २०८०/८१ - ११३६ २०८१-२-२३ २०८१-२-३१
११ श्री Quantum Hydropower Pvt. Ltd. Gidi Khola HPP २०८०/८१ - ११०५ २०८१-२-२० २०८१-२-२७
१२ श्री शान्ता जेठी बहुरानी हाइड्रोपावर प्रा.लि. सुलीगाड अर्धजलाश्युक्त ज.वि.आ. २०८०/८१ - १०९१ २०८१-२-१६ २०८१-२-२७
१३ श्री गणेश हाइड्रोपावर कम्पनि प्रा.लि. झ्याकु खोला ज.वि.आ. २०८०/८१ - १११५ २०८१-२-२० २०८१-२-२७
१४ श्री दुगड पावर प्रा.लि. खुन्ग्री सौर्य बिधुत आयोजना २०८०/८१ - १०७८ २०८१-२-१३ २०८१-२-२७
१५ श्री देवढुंगा मालिका हाइड्रोपावर कम्पनि प्रा.लि. देवढुंगा चाकु खोला अर्धजलाशययुक्त ज.वि.आ. २०८०/८१ - १११६ २०८१-२-२० २०८१-२-२७
१६ श्री मानसरोबर Energy Pvt. Ltd. Hilsa Karnali HPP 2080/81 - 1106 २०८१-२-२० २०८१-२-२७
१७ श्री Amar Jyoti Hydro Power (p.) ltd. स्तूल खोला साना ज.वि.आ. २०८०/८१ - ११०४ २०८१-२-२० २०८१-२-२७
१८ श्री हाइड्रो कन्सर्न प्रा.लि. त्रिशुली खोला साना जलबिधुत आयोजना २०८०/८१ - १११० २०८१-२-२० २०८१-२-२७
१९ श्री दुगड ब्रदर्स एंड सन्स प्रा.लि. भेरी नदी-८ जलबिद्युत आयोजना २०८०/८१ - १११२ २०८१-२-२० २०८१-२-२७
२० श्री ए क्युब इनेर्जी प्रा.लि. तल्लो मेवा खोला जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - १०९३ २०८१-२-१६ २०८१-२-२७
२१ श्री Jumdi Hydropower Pvt. Ltd. Jumdi Khola Sana HPP 2081/02/09 २०८१-२-९ २०८१-२-२७
२२ श्री राम जानकी हाइड्रोपावर प्रा.लि. माथिल्लो अप्सुवा जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - १०३६ २०८१-१-१२ २०८१-२-९
२३ श्री स्यार्पू पावर कम्पनि लि. २०८०/८१ - १०३५ २०८१-१-३० २०८१-२-९
२४ श्री स्यार्पू पावर कम्पनि लि. हापुरे स्यार्पू सौर्य विद्युत आयोजना २०८०/८१ - १०४१ २०८१-१-३१ २०८१-२-९
२५ श्री गुडलक ग्लोकल पावर इनर्जी प्रा.लि. कालीखोला सौर्य विद्युत आयोजना २०८०/८१ - १०२९ २०८१-१-३० २०८१-२-९
२६ श्री एलिभेट इनर्जी प्रा.लि. माथिल्लो मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - ९८३ २०८१-१-१२ २०८१-१-३०
२७ श्री Sita Hydropower Company Pvt. Ltd. Nyasim Khola HPP २०८०/८१ - ९७५ २०८१-१-१२ २०८१-१-२७
२८ श्री Green Gorkha Energy Ltd Middle Super Daraundi HPP २०८०/८१ - ९५१ २०८१-१-४ २०८१-१-२७
२९ श्री शिबानी हाइड्रोपावर क. प्रा.लि. २०८०/८१ - ९६८ २०८१-१-९ २०८१-१-२७
३० श्री कालीगण्डकी गर्ज हाइड्रोपावर प्रा.लि. कालीगण्डकी गर्ज ज.वि.आ. २०८०/८१ - ९३९ २०८१-१-२ २०८१-१-१६
३१ श्री इन्टिग्रेटेड मोविलिटी सोलुसन्स प्रा.लि. माथिल्लो भेरी अर्लधजलाशययुक्त ज.वि.आ. २०८०/८१ - ९५० २०८१-१-३ २०८१-१-१६
३२ श्री सुर्मा सरोवर हाइड्रोपावर प्रा.लि. माकाली सेती अर्धजलाशययुक्त ज.वि.आ. २०८०/८१ - ९६४ २०८१-१-६ २०८१-१-१६
३३ श्री वाटर एंड इनर्जी नेपाल प्रा.लि. बडीगाड खोला ज.वि.आ. २०८०/८१ - ८८२ २०८०-१२-१४ २०८१-१-१२
३४ श्री मिजु इनर्जी लि. लोवर अप्सुवाखोला ज.वि.आ. २०८०/८१ - ९४२ २०८१-१-२ २०८१-१-१२
३५ श्री ग्यालेक्सी बिजनेस हाउस एण्ड कन्स्ट्रक्सन, नेपालगंज प्रा.लि. बिगु सौर्य बिधुत आयोजना, दोलखा २०८०/८१ - ९५३ २०८१-१-४ २०८१-१-१२
३६ श्री ग्यालेक्सी बिजनेस हाउस एण्ड कन्स्ट्रक्सन, नेपालगंज प्रा.लि. खजुरा सौर्य बिधुत आयोजना, बाँके २०८०/८१ - ९५२ २०८१-१-४ २०८१-१-१२
३७ श्री रेमिट हाइड्रो लि. घुन्सा खोला ज.वि.आ. २०८०/८१ - ९२९ २०८०-१२-२८ २०८१-१-३
३८ श्री हिमाली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. लेगुवाखोला-१ साना ज.वि.आ. २०८०/८१ - ९०६ २०८०-१२-१८ २०८१-१-२
३९ श्री महालक्ष्मी नगरपालिका लेगुवाखोला-१ साना ज.वि.आ. २०८०/८१ - ९०६ २०८०-१२-१८ २०८१-१-२
४० श्री सिक्लेस हाइड्रोपावर प्रा.लि. माथिल्लो मादी ज.वि.आ. २०८०/८१ - ९०५ २०८०-१२-१६ २०८१-१-२
४१ श्री रेसुंगा इनर्जी प्रा.लि. चल्दी खोला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - ८७४ २०८०-१२-१४ २०८०-१२-२०
४२ श्री हिमालयन हाइड्रो प्रा.लि. माथिल्लो मादी ज.वि.आ. २०८०/८१ - ९०५ २०८०-१२-१६ २०८०-१२-२०
४३ श्री लिबर्टी इनर्जी कम्पनि लि. बडीगाड खोला ज.वि.आ. २०८०/८१ - ८९० २०८०-१२-१४ २०८०-१२-२०
४४ श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नेपालगंज, बाँके ३५६१ पत्रको विवरण २०८०/८१ - ८९५ २०८०-१२-१४ २०८०-१२-१६
४५ श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गैरापाटन, कास्की १२११५ पत्रको विवरण २०८०/८१ - ८९६ २०८०-१२-१४ २०८०-१२-१६
४६ श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गैरापाटन, कास्की ५०१२ पत्रको विवरण २०८०/८१ - ८९३ २०८०-१२-०७ २०८०-१२-१६
४७ श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय, गैरापाटन, कास्की १८१०८ पत्रको विवरण २०८०/८१ - ८९४ २०८०-१२-१४ २०८०-१२-१६
४८ श्री हिमकुण्ड इको पावर प्रा.लि. अप्पर बड्डीगाड जविआ २०८०/८१ - ८९७ २०८०-१२-१४ २०८०-१२-१६
४९ श्री क्लिनेक्स इनर्जी प्रा.लि. क्लिनेक्स रुडी ज.वि.आ. २०८०/८१-८४० २०८०-१२-०६ २०८०-१२-१३
५० श्री अविरल हाइड्रोपावर कम्पनि प्रा.लि. सुपर खदम खोला साना ज.वि.आ. २०८०/८१ - ८२१ २०८०-११-२९ २०८०-१२-१३
५१ श्री जी.सी. सोलार इनर्जी ग्रुप प्रा.लि. ग्रिडमा आबद्ध सौर्य बिधुत आयोजना, बिरेन्द्रनगर २०८०/८१ - ८२४ २०८०-११-२९ २०८०-१२-१३
५२ श्री दार्चुला पावर प्रा.लि. मध्य चमेलिया जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - ८४२ २०८०-१२-०६ २०८०-१२-१३
५३ श्री तान्गछर हाइड्रो प्रा.लि. तान्ग्छहरा साना जलबिधुत आयोजना २०८०/८१ - ७९९ २०८०-११-२० २०८०-१२-०६
५४ श्री बलेफी जलविधुत कम्पनि लि. बलेफी जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - ७८९ २०८०-११-१७ २०८०-१२-०६
५५ श्री गोर्खाज हिमालयन हाइड्रो लि. माथिल्लो जुनबेशी खोला र दुधकुण्ड खोला आयोजना २०८०/८१ - ७५८ २०८०-११-०९ २०८०-१२-०६
५६ श्री विनायक सोलार प्रा.लि. तुल्सी सौर्य बिधुत आयोजना २०८०/८१ - ७९५ २०८०-११-१८ २०८०-१२-०६
५७ श्री तामन खोला हाइड्रो प्रा.लि. तामन खोला जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - ७९४ २०८०-११-१८ २०८०-१२-०६
५८ श्री जुम्दी हाइड्रोपावर प्रा.लि. जुम्दी खोला साना ज.वि.आ. २०८०/८१ - ८०५ २०८०-११-२४ २०८०-११-२९
५९ श्री उर्जा डेभलपर्स प्रा.लि. दूधकोशी ९ ज.वि.आ. २०८०/८१ - ७४७ २०८०-११-०८ २०८०-११-२९
६० श्री रामजानकी हाइड्रोपावर प्रा.लि. अप्सुवाखोला-१ तथा अप्पर असुवा ज.वि.आ. २०८०/८१ - ७९८ २०८०-११-२० २०८०-११-२९
६१ श्री इस्टर्न इनर्जी प्रा.लि. इर्खुवा खोला क जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - ७४६ २०८०-११-०८ २०८०-११-२३
६२ श्री हलेसी हाइड्रोपावर भेन्चर प्रा.लि. रावा खोला जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - ७२५ २०८०-१०-२८ २०८०-११-२३
६३ श्री दोर्दिखोला जलबिधुत कम्पनि लि. म्याग्दी खोला-ए २०८०/८१ - ७५९ २०८०-११-१० २०८०-११-२३
६४ श्री रैराङ हाइड्रोपावर डेभेलपमेन्ट कम्पनि लिमिटेड इवा खोला ज.वि.आ. २०८०/८१ - ७४० २०८०-११-०८ २०८०-११-२३
६५ श्री धौलाश्री पावर कम्पनि प्रा.लि. धौला खोला ज.वि.आ. २०८०/८१ - ७०० २०८०-१०-२१ २०८०-११-११
६६ श्री निशी खोला पावर प्रा.लि. निशी खोला ए ज.वि.आ. २०८०/८१ - ६९९ २०८०-१०-२२ २०८०-११-११
६७ Doodhpokhari Chepe Hydropower Pvt. Ltd. दुधपोखरी चेपे ज.वि.आ. २०८०/८१ - ७२८ २०८०-१०-२४ २०८०-११-११
६८ श्री हिमाली बहुउद्देश्यीय सहकारी लि. लेगुवा खोला-१ साना ज.वि.आ. २०८०/८१ - ६१६ २०८०-१०-५ २०८०-११-११
६९ श्री मिड अल्पाइन हाइड्रो प्रा.लि. अपि नौगाड जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - ६६१ २०८०-१०-१४ २०८०-११-१
७० श्री स्यार्पू पावर कम्पनि लिमिटेड सानी भेरी १ क्यास्केड ज.वि.आ. २०८०/८१ - ६८२ २०८०-१०-१७ २०८०-११-१
७१ नेपालगंज उपमहानगरपालिका, वडा न‌‌‌‍.१८, बाँके, नेपाल खजुरा सौर्य बिधुत आयोजना, दोलखा २०८०/८१ - ५७४ २०८०-९-२५ २०८०-१०-२४
७२ श्री ग्यालेक्सी बिजनेस हाउस एण्ड कन्स्ट्रक्सन, नेपालगंज प्रा.लि. बिगु सौर्य बिधुत आयोजना, दोलखा २०८०/८१ - ५७५ २०८०-९-२५ २०८०-१०-२४
७३ श्री मकालु गाँउपालिका, नुम हाईटार - सितलपाटी (अरुण कोरिडोर) ४०० के.भी. २०८०/८१ - ६७९ २०८०-१०-१७ २०८०-१०-१८
७४ श्री चिचिला गाँउपालिका, चिचिला हाईटार - सितलपाटी (अरुण कोरिडोर) ४०० के.भी. २०८०/८१ - ६७९ २०८०-१०-१७ २०८०-१०-१८
७५ श्री जिल्ला समन्वय समिति, खाँदबारी, संखुवासभा हाईटार - सितलपाटी (अरुण कोरिडोर) ४०० के.भी. २०८०/८१ - ६७९ २०८०-१०-१७ २०८०-१०-१८
७६ श्री अरुण तेस्रो तथा हाईटार - सितलपाटी हाईटार - सितलपाटी (अरुण कोरिडोर) ४०० के.भी. २०८०/८१ - ६७९ २०८०-१०-१७ २०८०-१०-१८
७७ श्री एस.सि पावर कम्पनि प्रा लि तिला-१ र तिला-२ ज.वि.आ २०८०/८१ - ५८५ २०८०-९-२६ २०८०-१०-१२
७८ श्री रुक्मिणी पावर कम्पनी प्रा.लि. सिस्ने खोला जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - ५६२ २०८०-९-२३ २०८०-१०-१२
७९ श्री खप्तड पावर कम्पनि प्रा.लि. तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - ५९३ २०८०-९-२९ २०८०-१०-१२
८० श्री गोपाल दत्त पाण्डेय मालुमेला सेती अर्धजलाशययुक्त ज.वि.आ. २०८०/८१ - ५६८ २०८०-९-२४ २०८०-१०-१२
८१ श्री क्लिनेक्स इनर्जी प्रा.लि. क्लिनेक्स रुडी ज.वि.आ. २०८०/८१ - ५६५ २०८०-९-२४ २०८०-१०-१२
८२ श्री किरण पावर कम्पनि प्रा.लि. निमरुंग खोला जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - ५१४ २०८०-९-४ २०८०-१०-५
८३ श्री बिगल्यांड हाइड्रोपावर प्रा.लि. स्यारखोला जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ -४९२ २०८०-९-१ २०८०-१०-५
८४ श्री ग्रेडीयन्ट इनर्जी प्रा.लि. पारा मोलुंग खोला अर्धजलाशययुक्त ज.वि.आ. २०८०/८१ - ५३५ २०८०-९-११ २०८०-९-१९
८५ श्री ईस्ट सोलार प्रा.लि. बैगुन्धुरा सौर्य फार्म आयोजना २०८०/८१ - ४९७ २०८०-९-१ २०८०-९-१९
८६ श्री खप्तड पावर कम्पनि प्रा.लि. तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - ४४५ २०८०-८-१४ २०८०-९-११
८७ श्री Upper Trishuli Hydropower P. Ltd. माथिल्लो त्रिशुली-२ जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - ४५६ २०८०-८-१८ २०८०-९-११
८८ श्री नम: बुद्ध हाईड्रोपावर प्रा.लि. तिनाउ खोला साना जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - ४७० २०८०-८-२२ २०८०-९-११
८९ श्री अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लि. इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - ४६६ २०८०-८-२१ २०८०-९-११
९० श्री वाटर इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रा.लि. माछा खोला ज.वि.आ. २०८०/८१ - ४५८ २०८०-८-१७ २०८०-९-११
९१ श्री भिजन टेस्ला पावर प्रा.लि. इन्दुवा खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - ४३५ २०८०-८-१३ २०८०-९-११
९२ श्री प्रवर्द्धक कम्पनीहरु प्रगति विवरण पेश गर्ने तथा प्रस्तुतीकरण गर्ने सम्बन्धमा २०८०/८१ - ४५५ २०८०-८-१८ २०८०-८-१८
९३ श्री समृद्धि ईनर्जी लि. बझांङ माथिल्लो सेती जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - ३६० २०८०-७-१४ २०८०-८-१८
९४ श्री शान्ता हिमालय हाइड्रोपावर प्रा.लि. सुपर कवाडी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - ३७९ २०८०-७-१९ २०८०-८-११
९५ श्री हाईड्रो भिजन कम्पनि प्रा.लि. तल्लो न्वागाड साना जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - ३६६ २०८०-७-१५ २०८०-८-११
९६ श्री सोलार स्टार प्रा.लि. मिथिला सौर्य विद्युत आयोजना २०८०/८१ - ३१९ २०८०-६-२९ २०८०-८-११
९७ श्री तक्सार कास्केड पावर प्रा.लि. तक्सार पिखुवा कास्केड ज.वि.आ. २०८०/८१ - २८९ २०८०-६-१७ २०८०-७-१९
९८ श्री जी.टि. इनर्जी प्रा.लि. नेपालगन्ज सौर्य विद्युत आयोजना २०८०/८१ - ३०० २०८०-६-१९ २०८०-७-१९
९९ श्री इन्टीग्रेटेड हाइड्रो फण्ड नेपाल प्रा.लि. अपर ब्रह्मायणि जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - ३३३ २०८०-६-३० २०८०-७-१९
१०० श्री पर्फेक्ट मुन इनर्जी कम्पनी प्रा.लि. तनहु सौर्य विद्युत आयोजना-II २०८०/८१ - ३३७ २०८०-६-३० २०८०-७-१९
१०१ श्री ग्रेट हाइड्रोपावर प्रा.लि. माथिल्लो वरुण खोला जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - ३०४ २०८०-६-१९ २०८०-७-१९
१०२ श्री इस्ट सोलार प्रा.लि. बैगुन्धरा सौर्य फार्म आयोजना २०८०/८१ - ३४५ २०८०-७-१ २०८०-७-१२
१०३ श्री स्टिभा हाइड्रोपावर प्रा.लि. मिनिबान खोला जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - २९० २०८०-६-१७ २०८०-६-१९
१०४ श्री इन्टिग्रेटेड मोविलिटी सोलुसन्स प्रा.लि. माथिल्लो भेरी अर्लधजलाशययुक्त ज.वि.आ. २०८०/८१ - २८५ २०८०-६-१५ २०८०-६-१७
१०५ श्री पोसिटिव इनर्जी इनर्जी प्रा.लि. ग्रिडमा आवद्ध सौर्य PV विद्युत आयोजना २०८०/८१ - २०७ २०८०-५-२४ २०८०-६-१२
१०६ श्री धौलाश्री पावर कम्पनी प्रा.लि. धौला खोला जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - २१४ २०८०-५-२४ २०८०-६-१२
१०७ श्री गोर्खाज हिमालयन हाइड्रो भेन्चर प्रा.लि. माथिल्लो जुनवेशी खोला जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - २३३ २०८०-५-२९ २०८०-६-१२
१०८ श्री टाइम सोलार इनर्जी प्रा.लि. युटिलिटी स्केल सौर्य बिधुत आयोजना पार्ट-२ २०८०/८१ - १८३ २०८०-५-१७ २०८०-६-२
१०९ श्री इस्टर्न इनर्जी प्रा.लि. इर्खुवा खोला क ज.वि.आ. २०८०/८१ - १८९ २०८०-५-१८ २०८०-६-२
११० श्री स्टीभा हाइड्रोपावर प्रा.लि. मिमिवान खोला जलाशययुक्त आयोजना २०८०/८१ - १९७ २०८०-५-१९ २०८०-६-२
१११ श्री डायनामिक पावर प्रा.लि. मनहरी खोला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - १६४ २०८०-५-१३ २०८०-६-२
११२ श्री घान्द्रुक हाईड्रो प्रा.लि. छोम्रोङ्ग खोला साना जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - २१५ २०८०-५-२४ २०८०-६-२
११३ श्री सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेड सिंगटी खोला जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - १८१ २०८०-५-१७ २०८०-५-२६
११४ श्री खप्तड पावर कम्पनि प्रा.लि. तल्लो चमेलिया जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ -१५१ २०८०-५-१० २०८०-५-२६
११५ श्री टिम्बुंङ पोखरी हाइड्रो प्रा.लि. माथिल्लो इवाखोला जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ -१९४ २०८०-५-१९ २०८०-५-२६
११६ श्री आर एम इन्भेस्टमेन्ट कम्पनि प्रा.लि. दुधकोशी–४ ज.वि.आ. २०८०/८१ -१७१ २०८०-५-१५ २०८०-५-२६
११७ श्री देवढुंगा मालिका हाइड्रोपावर कम्पनि प्रा.लि. देवढुंगा चाकु खोला अर्धजलाशययुक्त ज.वि.आ. २०८०/८१ - १६९ २०८०-५-१५ २०८०-५-२६
११८ श्री सुर्य इनर्जि प्रा.लि. बुढीगण्डकी नदी जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - १६६ २०८०-५-१३ २०८०-५-१९
११९ श्री सिउरी न्यादी पावर लि. सुपर न्यादी जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - १२३ २०८०-४-३२ २०८०-५-१९
१२० श्री लुम्बिनी इनर्जी एंड मल्टिपल प्रा.लि. शिवराज सोलार पावर प्लान्ट, कपिलवस्तु २०८०/८१ - ११० २०८०-४-३० २०८०-५-१९
१२१ श्री तनहुँ हाइड्रोपावर लि. तल्लो सेती (तनहुँ) जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - १६२ २०८०-५-१३ २०८०-५-१९
१२२ श्री सिम्बुवा हाइड्रोपावर प्रा.लि. माथिल्लो सिम्बुवा खोला जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ -१४ २०८०-४-७ २०८०-४-३१
१२३ श्री बिस्ट हाइड्रोपावर प्रा.लि. माथिल्लो इसुवा खोला जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ -१५ २०८०-४-७ २०८०-४-३१
१२४ श्री संखुवासभा पावर डेभलपमेन्ट प्रा.लि. सुपर सभा खोला जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ - ८६ २०८०-४-२२ २०८०-४-३१
१२५ श्री रैराङ हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि. भद्रपुर सौर्य PV विद्युत आयोजना २०८०/८१ -११२ २०८०-४-३० २०८०-४-३१
१२६ श्री दुगड ब्रदर्स एंड सन्स प्रा.लि. भेरी नदी-८ जलबिद्युत आयोजना २०७९/८० -१५१९ २०८०-३-२८ २०८०-४-१६
१२७ श्री पर्वत इनर्जी प्रा.लि. मध्य लिखु साना जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१५१७ २०८०-३-२८ २०८०-४-१६
१२८ श्री अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रीक लि. इखुवा खोला जलविद्युत आयोजना २०८०/८१ -१८ २०८०-४-५ २०८०-४-१६
१२९ श्री एस.एन. इनर्जी प्रा.लि. सुपर सेती जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१४७४ २०८०-३-१७ २०८०-४-१
१३० श्री पर्फेक्ट मुन इनर्जी कम्पनि प्रा.लि. तनहु सौर्य विधुत आयोजना-II २०७९/८० -१४६८ २०८०-३-१३ २०८०-४-१
१३१ श्री हाइड्रो भिजन कम्पनि प्रा.लि. न्वागाड साना ज.वि.आ. २०७९/८० -१४७१ २०८०-३-१५ २०८०-४-१
१३२ श्री धौलाश्री पावर कम्पनि प्रा.लि. धौला खोला ज.वि.आ. २०७९/८० -१४२६ २०८०-३-३ २०८०-३-२१
१३३ श्री चन्डेश्वरी महादेव खोला माईक्रो हाइड्रो कम्पनि प्रा.लि. चुलेपू खोला ज.वि.आ. २०७९/८० -१४३५ २०८०-३-५ २०८०-३-२१
१३४ श्री गौरीशंकर पावर डेभलपमेन्ट लि. मध्य होंगु खोला "बि" जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१३५६ २०८०-२-२१ २०८०-३-११
१३५ श्री त्रिशुली क्यास्केड पावर प्रा.लि. माथिल्लो त्रिशुली-१ क्यास्केड जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१३८१ २०८०-२-२५ २०८०-३-११
१३६ श्री तीनजुरे हाइड्रोपावर प्रा.लि. सुपर मोष्ट इवा जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१३४६ २०८०-२-१७ २०८०-३-११
१३७ श्री संखुवासभा पावर डेभलपमेंट प्रा.लि. सुपर सभा खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१३२३ २०८०-२-१० २०८०-३-७
१३८ श्री बिधुत उत्पादन कम्पनि लिमिटेड किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१३४९ २०८०-२-१८ २०८०-३-७
१३९ श्री बिधुत उत्पादन कम्पनि लिमिटेड फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१३४० २०८०-२-१६ २०८०-३-७
१४० श्री बापो होल्डीनंस प्रा.लि. जलेश्वोर मडीपाल सौर्य बिधुत आयोजना २०७९/८० -१३९६ २०८०-२-२८ २०८०-३-७
१४१ श्री टि.बि.आई. होल्डिंगस् कम्पनी लिमिटेड तामाकोशी ३ अर्धजलाशययुक्त ज.वि.आ. २०७९/८० -१३७६ २०८०-२-२५ २०८०-२-२९
१४२ श्री ओमेगा इनर्जी डेभेलपर प्रा.लि. माथिल्लो सुनिगाड जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१२९० २०८०-१-३१ २०८०-२-१०
१४३ श्री हिमालयन इनर्जी प्रा.लि. कालिन्चोक साना जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१२७५ २०८०-१-२६ २०८०-२-१०
१४४ श्री चिसांग हाइड्रो प्रा.लि. चिसांग खोला ए साना जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१२९३ २०८०-२-१ २०८०-२-८
१४५ श्री पुर्णिमा डेभलपर्स ग्रुप नेपाल प्रा.लि. माथिल्लो बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१२८५ २०८०-१-३१ २०८०-२-८
१४६ श्री रुबी भ्याली हाइड्रोपावर क. लि. मेंचेत खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१२८७ २०८०-१-३१ २०८०-२-८
१४७ श्री अपर स्यांगे हाइड्रोपावर प्रा.लि. दोभान खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -११९९ २०८०-१-१२ २०८०-२-८
१४८ श्री नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्रा.लि. तमोर खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१२७४ २०८०-१-२७ २०८०-२-८
१४९ श्री रिडी हाइड्रोपावर डेभलेपमेन्ट कम्पनि लि. बुटवल सौर्य वि.आ. २०७९/८० -१२२८ २०८०-१-१५ २०८०-२-८
१५० श्री एलाईन्स इनर्जी सोलुसन्स प्रा.लि. स्याल्क्यु खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१२४९ २०८०-१-२० २०८०-२-८
१५१ श्री एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड बुकुखोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१२४५ २०८०-१-१९ २०८०-२-८
१५२ श्री सुर्य इनर्जी प्रा.लि. बुढीगण्डकी नदि ज.बि.आ. २०७९/८० -११८४ २०८०-१-८ २०८०-१-२४
१५३ श्री कसुवा हाइड्रोपावर लि. तल्लो रुकुमगाड जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -११९७ २०८०-१-१२ २०८०-१-२४
१५४ श्री रैराङ हाईड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि. इवा खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -११८१ २०८०-१-८ २०८०-१-२४
१५५ श्री तनहुँ हाइड्रोपावर लि. तल्लो सेती (तनहुँ) जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -११९२ २०८०-१-८ २०८०-१-२४
१५६ श्री अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. सुपर लोहोरे जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -११९५ २०८०-१-१२ २०८०-१-२४
१५७ श्री एम.टि. हाइड्रोपावर प्रा.लि. सुपर लोहोरे खोला ए जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१२१८ २०८०-१-१३ २०८०-१-२४
१५८ श्री उर्जा इ.टु. प्रा.लि. तामाकोशी-९ जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१२१७ २०८०-१-१३ २०८०-१-२४
१५९ श्री एना मल्टीपर्पोज कम्पनी प्रा.लि. किसेदी खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१२१६ २०८०-१-१३ २०८०-१-२४
१६० श्री हलेसी हाइड्रोपावर प्रा.लि. रावा खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१२१४ २०८०-१-१३ २०८०-१-२४
१६१ श्री सिन्धुज्वाला हाइड्रोपावर लि. माथिल्लो न्यासिम खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८०-१२५३ २०८०-१-२० २०८०-१-२४
१६२ श्री बागथला हाइड्रो प्रा.लि. तल्लो कालंगागाड ज.वि.आ. २०७९/८० -११८० २०८०-१-८ २०८०-१-२०
१६३ श्री Himali Hydro Fund Pvt. Ltd. २०७९/८० -१०२८ २०७९-११-३० २०८०-१-२०
१६४ श्री Peace Energy Company Pvt. Ltd. २०७९/८० -१०२८ २०७९-११-३० २०८०-१-२०
१६५ श्री स्नो रिभर्स लि. २०७९/८० -१०२५ २०७९-११-३० २०८०-१-२०
१६६ श्री Sepli Hydropower Development Pvt. Ltd. २०७९/८० -१०२८ २०७९-११-३० २०८०-१-२०
१६७ श्री River Side Hydro Energy Pvt. Ltd. २०७९/८० -१०२८ २०७९-११-३० २०८०-१-२०
१६८ श्री शक्त्ती हाइड्रो प्रा.लि. आरुंग खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१२१९ २०८०-१-१३ २०८०-१-१५
१६९ श्री मुनलाइट हाइड्रोपावर प्रा.लि. बलेफी क्यासकेड जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१२२० २०८०-१-१३ २०८०-१-१५
१७० श्री तुँदी पावर कम्पनि प्रा.लि. राहुघाट मंगले जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१०९८ २०७९-१२-१६ २०८०-१-११
१७१ श्री तिरिजा हाइड्रोपावर प्रा.लि. तिरिजा खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -११७६ २०८०-१-७ २०८०-१-१०
१७२ श्री इम्पावर हाइड्रो प्रा.लि. गापुचे मादी जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -११७० २०८०-१-६ २०८०-१-१०
१७३ श्री सुर्यकुण्ड हाईड्रो इलेक्ट्रिक प्रा.लि. माथिल्लो तादीखोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१०७४ २०७९-१२-२७ २०७९-१२-१२
१७४ श्री हलेसी हाइड्रोपावर प्रा.लि. रावा खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१०८७ २०७९-१२-१३ २०७९-१२-१७
१७५ श्री पुवा खोला-१ हाइड्रोपावर प्रा.लि. आयु मुलन खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१०१५ २०७९-११-२५ २०७९-१२-१६
१७६ श्री सिटिजन हाइड्रोपावर कम्पनि प्रा.लि. गर्च्याङ खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१०३६ २०७९-११-३० २०७९-१२-१६
१७७ श्री जलाशय हाइड्रोपावर प्रा.लि. मिनिबन खोला जलाशययुक्त्त ज.वि.आ. २०७९/८० -१०३० २०७९-११-३० २०७९-१२-१६
१७८ श्री पवन कुमार गोल्याण भोटेकोशी खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० - ९७० २०७९-११-१४ २०७९-१२-१२
१७९ श्री अपर लोहोरे खोला हाइड्रोपावर प्रा.लि. सुपर लोहोरे खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० - ९४९ २०७९-११-१० २०७९-१२-१२
१८० श्री आई. बि. इनर्जी प्रा.लि. होंगु खोला १ जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -९२८ २०७९-११-०४ २०७९-१२-०५
१८१ श्री शक्त्ती हाइड्रोपावर प्रा.लि. आरुग खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -९६३ २०७९-११-१२ २०७९-१२-०५
१८२ श्री एम. टि. हाइड्रोपावर प्रा.लि. सुपर लोहोरे खोला ए जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -९५७ २०७९-११-११ २०७९-१२-०५
१८३ श्री पुर्णिमा डेभलपर्स इनर्जी प्रा.लि. माथिल्लो बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना २०७९/८० - ९३१ २०७९-११-०४ २०७९-१२-०५
१८४ श्री चिसाङ्ग हाइड्रो प्रा.लि. चिसाङ्ग खोला ए साना ज.वि.आ. २०७९/८० -१०४५ २०७९-१२-०२ २०७९-१२-०२
१८५ श्री पुर्णिमा डेभलपर्स ग्रुप नेपाल प्रा.लि. माथिल्लो बुढीगण्डकी ज.वि.आ. २०७९/८० -९३१
१८६ श्री तपोवन हाइड्रोपावर प्रा.लि. तपोवन सेती खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१००९ २०७९-११-२१ २०७९-११-२५
१८७ श्री हिमशिला पावर कम्पनि प्रा.लि. गसली खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० - ८५७ २०७९-१०-१८ २०७९-११-२१
१८८ श्री गोर्खाज हिमालयन हाइड्रो प्रा.लि. माथिल्लो जुनबेसी जलविद्युत आयोजना २०७९/८० - ९०९ २०७९-१०-२९ २०७९-११-२१
१८९ श्री सानी भेरी हाइड्रोपावर क. प्रा.लि. सानी भेरी-३ जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -९३६ २०७९-११-०३ २०७९-११-२१
१९० श्री रुक्मिणी पावर कम्पनी प्रा.लि. सिस्ने खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -९२४ २०७९-११-०३ २०७९-११-१९
१९१ श्री पवन कुमार गोल्याण भोटेकोशी खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -९७० २०७९-११-१४ २०७९-११-१९
१९२ श्री अपर लोहोरे खोला हाइड्रोपावर क. प्रा.लि. सुपर लोहोरे खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -९४९ २०७९-११-१० २०७९-११-१९
१९३ श्री नलगाड हाइड्रोपावर क.लि. नलगाड जलाशययुक्त ज.वि.आ. २०७९/८० -८९४ २०७९-१०-२४ २०७९-११-८
१९४ श्री ईम्पावर हाइड्रो प्रा.लि. गापुचे मादी जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -८९६ २०७९-१०-२५ २०७९-११-८
१९५ श्री घान्द्रुक हाइड्रो प्रा.लि. छोम्रोंग खोला साना जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -८८७ २०७९-१०-२३ २०७९-११-८
१९६ श्री नौलो नेपाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रा.लि. बुढीगण्डकी क जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -८७१ २०७९-१०-२२ २०७९-११-८
१९७ श्री एना मल्टीपर्पोज कम्पनी प्रा.लि. किसेदी खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -८८१ २०७९-१०-२२ २०७९-११-८
१९८ श्री सुरमा सरोवर हाइड्रोपावर प्रा.लि. माकाली सेती ज.वि.आ. २०७९/८० -८०८ २०७९-१०-१३ २०७९-१०-२९
१९९ श्री माथादेव भेन्चर्स प्रा.लि. झुम्सा खाेला जलाशययुक्त ज.वि.आ. २०७९/८० -८०५ २०७९-१०-१३ २०७९-१०-२९
२०० श्री Hydroelectricity Investment & Development Company Ltd. माडी जलाशययुक्त्त ज.वि.आ. २०७९/८० -७८० २०७९-१०-४ २०७९-१०-२९
२०१ श्री हिमशिला पावर क.प्रा.लि. गसली खाेला ज.वि.आ. २०७९/८० -८५७ २०७९-१०-१८ २०७९-१०-२९
२०२ श्री हलेसी हाइड्रोपावर प्रा.लि. रावा खोला ज.वि.आ. २०७९/८० -७६८ २०७९-१०-३ २०७९-१०-२९
२०३ श्री विद्युत् उत्पादन क. लि. फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त ज.वि.आ. २०७९/८० -८०९ २०७९-१०-१३ २०७९-१०-२९
२०४ श्री तनहुँ हाईड्रोपावर लि. तल्लो सेती जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -७९३ २०७९-१०-६ २०७९-१०-१२
२०५ श्री इस्ट सोलार प्रा.लि. बैगुन्धुरा सौर्य फार्म आयोजना २०७९/८० -७११ २०७९-९-१९ २०७९-१०-१२
२०६ श्री इम्पावर हाइड्रो प्रा.लि. गापुचे मादी जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -७४२ २०७९-९-२४ २०७९-१०-१२
२०७ श्री तमोर सानिमा इनर्जी प्रा.लि. माथिल्लो तमोर जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -७५७ २०७९-९-२८ २०७९-१०-१२
२०८ श्री अपर तमोर हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. झिमरुक अग्लुंग जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -७९० २०७९-१०-६ २०७९-१०-९
२०९ श्री उत्तरगंगा पावर कम्पनी .लि. उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना २०७९/८० - ७५१ २०७९-९-२० २०७९-१०-५
२१० श्री सुर्य इनर्जी प्रा.लि. बुढीगण्डकी नदी ज.बि.आ. २०७९/८० - ७१४ २०७९-९-१९ २०७९-१०-५
२११ श्री मिथिला इनर्जी प्रा.लि. भोलाटोल सौर्य बिधुत आयोजना २०७९/८० - ६४७ २०७९-९-३ २०७९-१०-५
२१२ श्री मिथिला इनर्जी प्रा.लि. डाडाटोल सौर्य बिधुत आयोजना २०७९/८० - ६५१ २०७९-९-४ २०७९-१०-५
२१३ श्री संखुवासभा पावर डेभलपमेन्ट प्रा.लि. सुपर सभा खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० - ७४८ २०७९-९-२४ २०७९-१०-५
२१४ श्री युनाईटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर प्रा.लि. मेवा खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -५९० २०७९-८-२० २०७९-१०-५
२१५ श्री नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्रा.लि. तमोर खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० - ७१६ २०७९-९-१८ २०७९-१०-५
२१६ श्री नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्रा.लि. तमोर खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० - ४२४ २०७९-७-१४ २०७९-१०-५
२१७ श्री तपोवन हाइड्रोपावर प्रा.लि. सेती खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० - ७५५ २०७९-९-२८ २०७९-१०-५
२१८ श्री नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्रा.लि. तमोर खोला ज.बि.आ. २०७९/८० -७१६ २०७९-९-१८ २०७९-९-२८
२१९ श्री युनिभर्सल पावर कम्पनी.लि. माथिल्लो इन्खु खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -५५१ २०७९-८-१३ २०७९-९-१२
२२० श्री अम्बे हाइड्रोपावर प्रा.लि. माथिल्लो भुरुण्डी खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -५९५ २०७९-८-२१ २०७९-९-१२
२२१ श्री इवीएम प्रा.लि. Magnetic Transducer Generator (MTG) Energy Generation Project (15 M.W.) २०७९/८० -५०४ २०७९-८-१ २०७९-९-१२
२२२ श्री एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रा.लि. बुकुखोला ज.वि.आ. २०७९/८० -५७२ २०७९-८-१५ २०७९-९-१२
२२३ श्री ग्रिन गोर्खा इनर्जी लि.. अपर दरौदी ज.बि.आ. ०७९/८० -५६० २०७९-८-१४ २०७९-९-३
२२४ श्री नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्रा.लि. तमोर खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -४२४ २०७९-७-१४ २०७९-८-१८
२२५ श्री ग्रेट हाइड्रोपावर प्रा.लि. माथिल्लो बरुण खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -४५६ २०७९-७-२१ २०७९-८-१८
२२६ श्री तिनजुरे हाइड्रोपावर प्रा.लि. सुपरमस्ट इवा खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० - ४६५ २०७९-७-२३ २०७९-८-१८
२२७ श्री संखुवासभा पावर डेभलपमेन्ट प्रा.लि. सुपर सभा खोला साना ज.बि.आ. २०७९/८० -४७१ २०७९-७-२४ २०७९-८-८
२२८ M/s Veritas Energy Pvt. Ltd. माथिल्लो ताक्सु साना ज.वि.आ. २०७९/८०-४०८ २०७९-७-३ २०७९-८-७
२२९ श्री वाटर इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रा.लि. माछा खोला ज.वि.आ. २०७९/८० -३९६ २०७९-६-३१ २०७९-८-१
२३० श्री Global Engineering Associate प्रा.लि. अम्बाचौर (चौरजहारी - ०३) - मटेला ब्रिज २०७९/८० -३३१ २०७९-६-६ २०७९-८-१
२३१ श्री Hydroelectricity Investment & Development Company Ltd. माडी जलाशययुक्त्त ज.वि.आ. २०७९/८० -३९४ २०७९-६-३१ २०७९-८-१
२३२ श्री सर्रियल पावर प्रा.लि. रुपनी सौर्य बिधुत आयोजना २०७९/८० -३२८ २०७९-६-६ २०७९-८-१
२३३ श्री मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रा.लि. गुप्चेखोला ज.वि.आ. २०७९/८० -३११ २०७९-६-४ २०७९-८-१
२३४ श्री सानिगाड हाइड्रो लि. माथिल्लो कालंगागाड ज.वि.आ. २०७९/८० -४१२ २०७९-७-३ २०७९-८-१
२३५ M/s Veritage Energy Pvt. Ltd. माथिल्लो ताक्सु साना ज‍.वि.आ. २०७९/८० -४०८ २०७९-७-३ २०७९-८-१
२३६ श्री प्रोसोलर इनर्जी प्रा.लि. इभरग्रिन सौर्य बिधुत आयोजना, धनुषा २०७९/८० -३२७ २०७९-६-६ २०७९-६-३१
२३७ श्री पर्वत इनर्जी प्रा.लि. मध्य लिखु साना ज.वि.आ. २०७९/८० -२७३ २०७९-५-२२ २०७९-६-३१
२३८ श्री माउण्ट इनर्जी क.लि. २०७९/८० -२९९ २०७९-५-२९ २०७९-६-३१
२३९ श्री लोटस ग्रिन इनर्जी प्रा.लि. बलरा सोलार PV प्रोजेक्ट, सर्लाही २०७९/८० -२६० २०७९-५-२२ २०७९-६-३१
२४० श्री घाम खेति प्रा.लि. इको भिलेज सौर्य बिधुत आयोजना, सोलुखुम्बु २०७९/८० -२६३ २०७९-५-२२ २०७९-६-३१
२४१ श्री घाम खेति प्रा.लि. ग्रिन भिलेज सौर्य बिधुत आयोजना, सोलुखुम्बु २०७९/८० - २६४ २०७९-५-२२ २०७९-६-३१
२४२ श्री दिया इनर्जी प्रा.लि. मिर्चिया-१ सौर्य बिधुत आयोजना, सिरहा २०७९/८० -२६४ २०७९-५-२२ २०७९-६-३१
२४३ श्री अपि पावर कम्पनी लि. ग्रिडमा आबद्ध सौर्य बिधुत आयोजना, परवानीपुर २०७९/८० -३२३ २०७९-६-६ २०७९-६-३१
२४४ श्री अपर तमोर हाइड्रोपावर प्रा.लि. अप्पर तमोर खोला–बि ज.वि.आ. २०७८/७९ -१५८९ २०७९-३-३० २०७९-५-२२
२४५ श्री इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेण्ट फण्ड प्रा.लि. दुधकोशी–४ ज.वि.आ. २०७९/८० -४६ २०७९-४-१० २०७९-५-२२
२४६ श्री ब्लाभ इनर्जी प्रा.लि. माथिल्लो सिवाखोला ज.बि.आ. २०७९/८० -११२ २०७९-४-२० २०७९-५-२२
२४७ श्री चपुंग तेम हाइड्रोपावर प्रा.लि. हेवा खोला (चैनपुर) ज.वि.आ. २०७९/८० -११५ २०७९-४-२० २०७९-५-२२
२४८ श्री विष्ट हाइड्रोपावर प्रा.लि. माथिल्लो इसुवा खोला ज.वि.आ. २०७९/८० -१०९ २०७९-४-२० २०७९-५-२२
२४९ श्री इस्ट कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रा.लि. माई तेश्रो खोला ज.बि.आ. २०७९/८० -११० २०७९-४-२० २०७९-५-२२
२५० श्री सर्रियाल पावर प्रा.लि. रुपनी सौर्य बिधुत आयोजना २०७९/८० -१३७ २०७९-४-२५ २०७९-५-१५
२५१ श्री नासा हाइड्रोपावर प्रा.लि. ल्याप्चे खोला ज.वि.आ. २०७९/८० -०४ २०७९-४-२ २०७९-५-८
२५२ श्री टिम्बुन्ग पोखरी हाइड्रो प्रा.लि. माथिल्लो इवा खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१२ २०७९-४-३ २०७९-४-२०
२५३ श्री दोर्दी खोला जलविधुत कम्पनी लिमिटेड सुपर इन्खु खोला ज.बि.आ. २०७९/८० -८७ २०७९-४-१५ २०७९-४-१७
२५४ श्री अग्लुंग हाईड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. झिमरुक अग्लुंग ज.बि.आ. २०७८/०७९ -१४३३ २०७९-२-२५ २०७९-३-१५
२५५ श्री एती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रा.लि. लाङ्गटाङ्गखोला जलाशययुक्त ज.वि.आ २०७८/०७९ -१४२७ २०७९-२-२४ २०७९-२-२६
२५६ श्री हव पावर प्रा.लि. लोवर न्यादी ज.बि.आ. २०७८/०७९ -१४२८ २०७९-२-२४ २०७९-२-२६
२५७ श्री अग्लुङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. झिमरुक अग्लुङ्ग ज.वि.आ. २०७८/०७९ -१४३३ २०७९-२-२५ २०७९-२-२६
२५८ श्री सक्षम हाइड्रोपावर प्रा.लि. हेमा नदि ज.बि.आ. २०७८/०७९ -१३४६ २०७९-१-२९ २०७९-२-१६
२५९ श्री सक्षम हाइड्रोपावर प्रा.लि. हेमा नदि ज.बि.आ. २०७८/०७९ -१३२३ २०७९-१-२७ २०७९-२-१६
२६० श्री प्रकाश सोलुसन प्रा.लि. पालुंग खोला जलविद्युत आयोजना २०७८/०७९-१२४८ २०७९-१-८ २०७९-२-५
२६१ श्री हनुमान हाइड्रोपावर प्रा.लि. तातोपानी खोला जलविद्युत आयोजना २०७८/०७९-१२२५ २०७९-१-५ २०७९-२-५
२६२ श्री मिड अल्पाइन हाइड्रोपावर प्रा.लि. अपि नौगाड जलविद्युत आयोजना २०७८/०७९-१२९१ २०७९-१-२१ २०७९-२-५
२६३ श्री एम. ए. इनर्जी भेन्चर्स प्रा.लि. तावा खोला जलविद्युत आयोजना २०७८/०७९-१२८१ २०७९-१-१६ २०७९-२-५
२६४ श्री युनिट्स इनर्जी प्रा.लि. माथिल्लो पेल्मा खोला जलविद्युत आयोजना २०७८/०७९-१३०७ २०७९-१-२३ २०७९-२-५
२६५ श्री बारपाक मिनी हाइड्रोपावर प्रा.लि. घट्टे खोला ज.वि.आ. २०७८/०७९-१३०६ २०७९-१-२३ २०७९-२-५
२६६ श्री अपर तमोर हाइड्रोपावर प्रा.लि. अप्पर तमोर ज.वि.आ., ३२.५ मे.वा. २०७८/०७९ -१२२८ २०७९-१-५ २०७९-१-२४
२६७ श्री सितल पावर प्रा.लि. अंकुशे सौर्य विद्युत आयोजना, महोत्तरी २०७८/०७९ -१२६७ २०७९-१-१३ २०७९-१-२४
२६८ श्री प्राइम पावर प्रा.लि. युटिलिटि स्केल ग्रिड टार्इड सौर्य विद्युत आयोजना, रौतहट २०७८/०७९ -१२३६ २०७९-१-६ २०७९-१-२४
२६९ श्री पशुपति इनर्जी डेभेलपमेन्ट प्रा.लि. माल्टा सौर्य PV विद्युत आयोजना २०७८/०७९ -१२६८ २०७९-१-१३ २०७९-१-२४
२७० श्री इन्डीपिडेन्ट पावर कम्पनि (नेपाल) प्रा.लि. दुधकोशी–५ ज.वि.आ. २०७८/०७९ -११९३ २०७८-१२-२८ २०७९-१-२४
२७१ श्री गणेश हिमाल हाइड्रोपावर प्रा.लि. आँखुखोला–२ ज.वि.आ. २०७८/०७९ -१२८३ २०७९-१-१६ २०७९-१-२४
२७२ श्री संखुवासभा पावर डेभलपमेन्ट प्रा.लि. सुपर सभाखाेला ए ज.वि.आ. २०७८/०७९ -१२४९ २०७९-१-८ २०७९-१-२३
२७३ श्री रामजानकी हाइड्रोपावर प्रा.लि. अप्सुवा खोला ज.वि.आ. २०७८/०७९ - १२५१ २०७९-१-८ २०७९-१-२३
२७४ श्री रामजानकी हाइड्रोपावर प्रा.लि. माथिल्लो अप्सुवा खोला ज‍.वि.आ. २०७८/०७९ -१२५५ २०७९-१-८ २०७९-१-२३
२७५ श्री प्रोसोलर इनर्जी प्रा.लि. क्लिन इनर्जी सौर्य विद्युत आयोजना, सिरहा २०७८/०७९ - १२३२ २०७९-१-५ २०७९-१-२३
२७६ श्री प्रोसोलर इनर्जी प्रा.लि. ग्रिन इनर्जी सोलार PV प्रोजेक्ट, सप्तरी २०७८/०७९ - १२३१ २०७९-१-५ २०७९-१-२३
२७७ श्री प्रोसोलर इनर्जी प्रा.लि. सोलार भिलेज PV प्रोजेक्ट, सप्तरी २०७८/०७९ -१२३० २०७९-१-५ २०७९-१-२३
२७८ श्री प्रोसोलर इनर्जी प्रा.लि. सौर्य उर्जा PV प्रोजेक्ट,नेत्रजंग,सर्लाही २०७८/०७९ -१२१२ २०७९-१-४ २०७९-१-२३
२७९ श्री प्रोसोलर इनर्जी प्रा.लि. अरुणा सोलार PV प्रोजेक्ट २०७८/०७९ -१२२० २०७९-१-५ २०७९-१-२३
२८० श्री प्रोसोलर इनर्जी प्रा.लि. सौर्य उर्जा PV प्रोजेक्ट २०७८/०७९ - १२११ २०७९-१-४ २०७९-१-२३
२८१ श्री हाइड्रोपावर प्रा.लि. नौगड हाइड्रोपावर जलबिधुत आयोजना २०७८/०७९ -१२०९ २०७९-१-४ २०७९-१-२२
२८२ श्री चामे गाउँपालिका रपराङ लघु जलविद्युत आयोजना २०७८/०७९-१२७५ २०७९-१-१५ २०७९-१-२२
२८३ श्री तिला कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी प्रा.लि. तिला-१ ज.वि.आ. २०७८/०७९-११६३ २०७८-१२-२१ २०७९-१-४
२८४ श्री एस.सी. पावर कम्पनी प्रा.लि. तिला-१ ज.वि.आ. २०७८/०७९-११६३ २०७८-१२-२१ २०७९-१-४
२८५ श्री अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रीक लिमिटेड किमाथांका अरुण ज.वि.आ. २०७८/०७९-११६० २०७८-१२-२० २०७९-१-४
२८६ श्री एना मल्टीपर्पोज कम्पनी प्रा.लि. किसेदी खोला जलाशययुक्त ज.वि.आ. २०७८/०७९-११५९ २०७८-१२-२० २०७९-१-४
२८७ श्री घाम खेती प्रा.लि. ग्रिन भिलेज सौर्य विद्युत आयोजना, सोलुखुम्बु २०७८/०७९-११५३ २०७८-१२-१७ २०७९-१-४
२८८ श्री घाम खेती प्रा.लि. इको भिलेज सौर्य विद्युत आयोजना, सोलुखुम्बु २०७८/०७९-११५२ २०७८-१२-१७ २०७९-१-४
२८९ श्री श्रीराम न्यौपाने, तनहुँ निशीखोला-ए ज.वि.आ. २०७८/०७९-११४९ २०७८-१२-१७ २०७९-१-४
२९० श्री हब पावर प्रा.लि. लोवर न्यादी ज.वि.आ. २०७८/०७९-११४१ २०७८-१२-१५ २०७९-१-४
२९१ श्री अनक हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. मोलुंग क्यास्केड ज.वि.आ. २०७८/०७९-११३९ २०७८-१२-१४ २०७९-१-४
२९२ श्री राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड त्रिवेणी-नलगाड-मैनतडा (भेरी कोरिडोर) ४०० के भी विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना २०७८/०७९-११२१ २०७८-१२-८ २०७९-१-४
२९३ श्री राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड हाइटार-सितलपाटी (अरुण कोरिडोर) ४०० के भी विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना २०७८/०७९-१११७ २०७८-१२-७ २०७९-१-४
२९४ श्री हिमाल ईनर्जी भेन्चर प्रा.लि. मर्स्याङ्दी-७ ज.वि.आ. २०७८/०७९-१११५ २०७८-१२-७ २०७९-१-४
२९५ श्री ईष्ट सोलार प्रा.लि. बैगुनधुरा सौर्य फार्म २०७८/०७९-१११३ २०७८-१२-८ २०७९-१-४
२९६ श्री धौलाश्री पावर कम्पनी प्रा.लि. धौलाखोला ज.वि.आ. २०७८/०७९-११११ २०७८-१२-७ २०७९-१-४
२९७ श्री नम बुद्ध हाइड्रोपावर प्रा.लि. तिनाउ खोला साना ज.वि.आ. २०७८/०७९-१०९९ २०७८-१२-४ २०७९-१-४
२९८ श्री अपर लहोरे खोला हाइड्रोपावर प्रा.लि. अपर लहोरे खोला ज.वि.आ. २०७८/०७९-१०९३ २०७८-१२-४ २०७९-१-४
२९९ श्री फस्ट सोलार डेभलपर्स प्रा.लि. भृकुटी सोलार पावर २०७८/०७९-१०९२ २०७८-१२-४ २०७९-१-४
३०० श्री सोलार हिमालय प्रा.लि. ग्रिडमा आवद्ध सौर्य विद्युत आयोजना, लमजुङ २०७८/०७९-१०९० २०७८-१२-२ २०७९-१-४
३०१ श्री पानस इनर्जी प्रा.लि. लामाडाडा-लालपुर सौर्य विद्युत आयोजना, सिरहा २०७८/०७९-१०८३ २०७८-१२-१ २०७९-१-४
३०२ श्री नेपा पेट्रोलियम ट्रेडलिंक्स प्रा.लि. भवानीपुर सौर्य विद्युत आयोजना, बारा २०७८/०७९-१०८२ २०७८-१२-१ २०७९-१-४
३०३ श्री बुटवल पावर कम्पनी लि. चीनो खोला ज.वि.आ. २०७८/०७९-१०७६ २०७८-१२-२ २०७९-१-४
३०४ श्री टाइम सोलार इनर्जी प्रा.लि. युटिलिटी स्केल सौर्य विद्युत आयोजना, सुरुंगा, झापा २०७८/०७९-१०२८ २०७८-११-१६ २०७९-१-४
३०५ श्री गोर्खा कन्जेनियल ईनर्जी एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि. सौर्य विद्युत आयोजना, लमही, दाङ २०७८/०७९-१०४४ २०७८-११-२३ २०७८-१२-९
३०६ श्री ब्लू ईनर्जी प्रा.लि. सुपर त्रिशुली ज.वि.आ. २०७८/०७९-१०४३ २०७८-११-२३ २०७८-१२-९
३०७ श्री प्राइम पावर प्रा.लि. युटिलिटी स्केल ग्रिड टाईड सौर्य विद्युत आयोजना, रौतहट २०७८/०७९-१०४० २०७८-११-२२ २०७८-१२-९
३०८ श्री सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी प्रा.लि. सुपर माइ ए ज.वि.आ. २०७८/०७९-१०२४ २०७८-११-१६ २०७८-१२-९
३०९ श्री नौगाड हाइड्रोपावर प्रा.लि. नौगाड हाइड्रोपावर ज.वि.आ. २०७८/०७९-१०२० २०७८-११-१५ २०७८-१२-९
३१० श्री अम्बे हाइड्रोपावर प्रा.लि. माथिल्लो भुरुण्डी खोला ज.वि.आ. २०७८/०७९-९४५ २०७८-११-१ २०७८-१२-२
३११ श्री चपुंग तेम हाइड्रो पावर प्रा.लि. हेवा खोला (चैनपुर) ज.वि.आ. २०७८/०७९-८४२ २०७८-१०-९ २०७८-१२-२
३१२ श्री इस्ट कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रा.लि. माई तेश्रो खोला आयोजना २०७८/०७९-५८६ २०७८-८-१३ २०७८-१२-२
३१३ श्री गौमुखी नौबेनी हाइड्रो प्रा.लि. तल्लो लुग खोला ज.वि.आ. २०७८/०७९-४५३ २०७८-७-१० २०७८-१२-२
३१४ श्री ब्लाभ इनर्जी प्रा.लि. माथिल्लो सिवा खोला ज.वि.आ. २०७८/०७९-५८४ २०७८-८-१३ २०७८-१२-२
३१५ श्री बिष्ट हाइड्रोपावर प्रा.लि. माथिल्लो इसुवा खोला ज.वि.आ. २०७८/०७९-४५० २०७८-७-१० २०७८-१२-२
३१६ श्री यती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रा.लि. लाङ्गटाङ्ग जलाशययुक्त ज.वि.आ. २०७८/०७९-९२१ २०७८-१०-२४ २०७८-११-६
३१७ श्री अर्घाखाँची सोलार पावर प्रोजेक्ट प्रा.लि. अर्घाखाँची सोलार पावर प्रोजेक्ट २०७८/०७९-९१९ २०७८-१०-२४ २०७८-११-६
३१८ श्री सितल पावर प्रा.लि. अंकुशे सौर्य विद्युत आयोजना २०७८/०७९-९१७ २०७८-१०-२४ २०७८-११-६
३१९ श्री मिथिला इनर्जी .प्रा.लि. युटिलिटी स्केल ग्रिड टाइड सोलार PV प्रोजेक्ट २०७८/०७९-९१३ २०७८-१०-२३ २०७८-११-६
३२० श्री सुपर हेवा पावर कं.प्रा.लि. सुपर हेवा ज.वि.आ. को ३३ के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना २०७८/०७९-९११ २०७८-१०-२१ २०७८-११-६
३२१ श्री धौलाश्री पावर कम्पनी प्रा.लि. धौला खोला ज.वि.आ. २०७८/०७९-९१० २०७८-१०-२१ २०७८-११-६
३२२ श्री सुर्य इनर्जी प्रा.लि. बुढीगण्डकी नदी ज.वि.आ. २०७८/०७९-८९९ २०७८-१०-१८ २०७८-१०-२५
३२३ श्री बिगल्याण्ड हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. स्यार खोला ज.वि.आ. २०७८/०७९-८७४ २०७८-१०-१४ २०७८-१०-२५
३२४ श्री हिमाल इनर्जी प्रा.लि. मर्स्यङ्दी-७ ज.वि.आ. २०७८/०७९-८५७ २०७८-१०-१२ २०७८-१०-२५
३२५ श्री झापा इनर्जी पब्लिक लिमिटेड ग्रिडमा आवद्ध शिवसताक्षी, झापा २०७८/०७९-८११ २०७८-१०-३ २०७८-१०-२५
३२६ श्री शक्ति ऊर्जा विकास कम्पनी प्रा.लि. तौथली खोला साना ज.वि.आ. २०७८/०७९-७८८ २०७८-९-२९ २०७८-१०-२५
३२७ श्री ग्लोवल इनर्जी एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत आयोजना, दुहवी २०७८/०७९-७८१ २०७८-९-२८ २०७८-१०-२५
३२८ श्री सिमकोट गाउँपालिका हेप्का खोला साना ज.वि.आ. २०७८/०७९-७५३ २०७८-९-२२ २०७८-१०-२५
३२९ श्री लोवर मिड रावाखोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट प्रा.लि. तल्लो मध्य रावा खोला ज.वि.आ. २०७८/०७९-८३१ २०७८-१०-७ २०७८-१०-२५
३३० श्री पर्फेक्ट इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रा.लि. मध्य त्रिशुली गंगा ज.वि.आ. २०७८/०७९-३५९ २०७८-६-१४ २०७८-८-९
३३१ श्री लोवर इर्खुवा खोला हाइड्रोपावर प्रा.लि. तल्लो इर्खुवा खोला ज.वि.आ. २०७८/०७९-२९० २०७८-५-२८ २०७८-८-९
३३२ श्री पोजिटिभ इनर्जी प्रा.लि. ग्रिडमा आबद्ध सौर्य विदयुत आयोजना भाग-२ कपिलवस्तु २०७८/०७९-३७४ २०७८-६-१८ २०७८-८-९
३३३ श्री JV GEOCE, TECHNOQUARRY AND BEAM Consultant Pvt. Ltd. ERT Report सम्बन्धमा २०७७/०७८-२५४५ २०७८-१-१३ २०७८-८-९
३३४ श्री हिम कन्सल्ट प्रा.लि. रेले खोला ज.वि.आ.को ३३ के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना २०७८/०७९-४० २०७८-४-१० २०७८-८-९
३३५ श्री हाइड्रो सगरमाथा प्रा.लि. घट्टेखोला साना ज.वि.आ. २०७८/०७९-४१४ २०७८-७-१ २०७८-८-९
३३६ श्री सिउरी न्यादी पावर लिमिटेड सुपरन्यादी ज.वि.आ.को १३२ के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन २०७८/०७९-४०१ २०७८-६-२० २०७८-८-९
३३७ श्री सुपर मुगु कर्णाली हाइड्रोपावर प्रा.लि. चुवाखोला अर्धजलाशययुक्त ज.वि.आ. २०७८/०७९-३६९ २०७८-६-१५ २०७८-८-९
३३८ श्री पवन इनर्जी प्रा.लि. हात्तिसरवा सौर्य विद्युन आयोजना, महोत्तरी २०७८/०७९-२४३ २०७८-५-१७ २०७८-८-९
३३९ श्री चौधरी ग्रुप इनर्जी इन्फ्रास्ट्रकचर प्रा.लि. सौर्य PV विद्युन आयोजना, महोत्तरी २०७८/०७९-३०८ २०७८-५-३० २०७८-८-९
३४० श्री नर्थ समिट हाइड्रो प्रा.लि. न्यादी फिदि ज.वि.आ. २०७८/०७९-३६३ २०७८-६-१४ २०७८-८-९
३४१ श्री पवन इनर्जी प्रा.लि. मेघनाथ सौर्य विद्युत आयोजना २०७८/०७९-२४४ २०७८-५-१७ २०७८-८-९
३४२ श्री न्यादी हाइड्रोपावर लि. न्यादी ज.वि.आ.को १३२ के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना २०७८/०७९-३८३ २०७८-६-१८ २०७८-८-९
३४३ श्री फेदी खोला हाइड्रो पावर कम्पनी प्रा.लि. फेदी खोला (थुम्लुंग) ज.वि.आ. २०७८/०७९-३४३ २०७८-६-६ २०७८-८-९
३४४ श्री राप्ती हाईड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. रुकुमगाड ज.वि.आ.को ३३ के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना २०७८/०७९-३१६ २०७८-५-३१ २०७८-८-९
३४५ श्री इलेक्ट्रोकम एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. राय प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउने बारे ०७८/७९-३२५ २०७८-५-३१ २०७८-६-६
३४६ श्री रिलायवल हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. मध्य बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना ०७८/७९-१९६ २०७८-५-२ २०७८-५-२१
३४७ श्री रिलायवल हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. माथिल्लो बुढीगंगा बी जलविद्युत आयोजना ०७८/७९-१८६ २०७८-५-१ २०७८-५-२१
३४८ श्री अपार लोहोरे खोला हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. अप्पर लोहोरे खोला ज.वि.आ. ०७८/७९-५४ २०७८-४-१३ २०७८-५-१३
३४९ श्री अपर मर्स्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. माथिल्लो मर्स्याङ्दी - १ ज.वि.आ. ०७८/७९-१०९ २०७८-४-१९ २०७८-५-१३
३५० श्री मेवा डेभलपर्स प्रा.लि. सिवा खोला ज.वि.आ. ०७८/७९-०३ २०७८-४-३ २०७८-५-१३
३५१ श्री यूनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर प्रा.लि. सिवा खोला ज.वि.आ. ०७८/७९-०७ २०७८-४-४ २०७८-५-१३
३५२ श्री सोलार फार्म प्रा.लि. बेल-चौतारा सोलार फार्म आयोजना ०७८/७९-१९७ २०७८-५-२ २०७८-५-१३
३५३ श्री सोलार एग्रिकल्चर फार्मस प्रा.लि. सोलार एग्रिकल्चर फार्म आयोजना, सुर्खेत ०७८/७९-१०८ २०७८-४-१९ २०७८-५-१३
३५४ श्री सिभिल बैंक लिमिटेड सिंगटी खोला ज.वि.आ. ०७८/७९-९२ २०७८-४-१८ २०७८-५-१३
३५५ श्री सेप्ली खोला हाइड्रोपावर प्रा.लि. सेप्ली खोला ज.वि.आ. ०७८/७९-१३८ २०७८-४-२४ २०७८-५-१३
३५६ श्री राम न्यौपाने, तनहुँ तल्लो इन्गुवा खोला ज.वि.आ. ०७८/७९-१५० २०७८-४-२७ २०७८-५-१३
३५७ श्री फ्युचर सोलार पावर प्रा.लि. मुस्ताङ सौर्य विद्युत आयोजना, मुस्ताङ ०७८/७९-१०७ २०७८-४-१९ २०७८-५-१३
३५८ श्री इसुवा इनर्जी प्रा.लि. इसुवा खोला PROR क्यास्केड ज.वि.आ. ०७८/७९-१९४ २०७८-५-२ २०७८-५-१३
३५९ श्री फोर्च्युन डेभलपर्स प्रा.लि. ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत आयोजना, जलेश्वर ०७८/७९-७१ २०७८-४-१४ २०७८-५-१३
३६० श्री धार्दिङ आँखु खोला हाइड्रो प्रा.लि. माथिल्लो आँखु खोला ज.वि.आ. ०७७/७८-१२०५ २०७८-३-२१ २०७८-५-१३
३६१ श्री चम्पवती हाइड्रोपावर प्रा.लि. चेपे ए ज.वि.आ. ०७८/७९-८३ २०७८-४-१७ २०७८-५-१३
३६२ श्री आरती पावर कम्पनी लि. माथिल्लो इखुवा खोला ज.वि.आ. ०७७/७८-११३२ २०७८-२-२७ २०७८-५-१३
३६३ श्री गुल्मी हाइड्रो प्रा.लि. तल्लो रुप्से खोला ज.वि.आ. ०७८/७९-३१ २०७८-४-८ २०७८-४-२६
३६४ श्री इनर्जी भेन्चर प्रा.लि. माथिल्लो लाप्चेखोला ज.वि.आ. ०७८/७९-६५ २०७८-४-१३ २०७८-४-१४
३६५ श्री पद्मोदय इनर्जी प्रा.लि. मध्य म्याग्दी ज.वि.आ. ०७७/७८-१२५८ २०७८-३-३१ २०७८-४-४
३६६ श्री सुपर घलेम्दी हाइड्रोपावर प्रा. लि. सुपर घलेम्दी जलविद्युत आयोजना २०७७/७८-१२३६ २०७८-३-२७ २०७८-३-२८
३६७ श्री हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लि. माई खोला साना ज.वि.आ. २०७७/७८ - ३१२ २०७७-६-२२ २०७७-१२-३१
३६८ श्री सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रवर्द्धकज्यूहरु विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण सम्बन्धमा २०७७-११-९ २०७७-११-९
३६९ सोलु हाइड्रोपावर प्रा.ली. तल्लो सोलु ज.वि.आ. २०७७/७८ - ३६७ २०७७-५-८ २०७७-५-९
३७० श्री नुम्बुर दुधकुण्ड हाइड्रोपावर प्रा.लि. तल्लो दुधकुण्ड खोला जलविद्युत आयोजना २०७६/०७७-१४९९ २०७७-३-२५ २०७७-४-११
३७१ श्री कावेली हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. तल्लो तावाखोला जलविद्युत आयोजना २०७६/०७७-१५१४ २०७७-३-३१ २०७७-४-२
३७२ श्री ट्रेडलिंक ग्लोबल प्रा.लि. कालीगण्डकी माथिल्लो जलविद्युत आयोजना ०७६/७७ -१३०८ २०७७-२-२७ २०७७-३-२३
३७३ श्री पीस इनर्जी कम्पनी प्रा.लि. माथिल्लो कावेली जलविद्युत आयोजना ०७६/७७ -१४४८ २०७७-३-१९ २०७७-३-१९
३७४ श्री कावेली हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. तल्लो तावाखोला जलबिद्युत आयोजना ०७६/७७ -१२०० २०७६-१२-३ २०७७-३-११
३७५ श्री रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि. रिडी सौर्य PV विद्य‌ुत आयोजना ०७६/७७, ९८९ २०७६-१०-२ २०७७-३-२
३७६ श्री उज्यालो इनर्जी सोलुसन प्रा.लि. मर्स्याङ्दी क्यास्केड ज.वि.आ. ०७६/७७, १२६२ २०७७-१-३१ २०७७-२-३०
३७७ श्री रारा कर्णाली हाईड्रोपावर प्रा.लि. रारा मुगु कर्णाली ज.वि.आ. ०७६/७७, १२६१ २०७७-१-३१ २०७७-२-३०
३७८ श्री अपि पावर कम्पनि लिमिटेड तल्लो न्वागाड साना ज.वि.आ. ०७६/७७, १२४३ २०७६-१२-७ २०७७-२-३०
३७९ श्री रारा कर्णाली हाइड्रोपावर प्रा.लि रारा मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजना ०७६/७७, १०५४ २०७६-११-१९
३८० श्री अपर तमोर हाइड्रोपावर प्रा.लि. माथिल्लो तमोरखोला–बि जलविद्युत आयोजना ०७६/७७ -१०७० २०७६-१०-१० २०७६-११-१४
३८१ श्री पद्मोदय इनर्जी प्रा.लि. जानकारी गराएको सम्बन्धमा ०७६/७७, ९२० २०७६-९-१८ २०७६-९-२१
३८२ श्री नेचुरल हाइड्रो नेपाल प्रा.लि. सुपर बुढीगण्डकी ज.वि.आ. ०७६/७७, ६७५ २०७६-८-११ २०७६-९-२
३८३ श्री धादिङ आँखुखोला हाइड्रो प्रा.लि. माथिल्लो आँखुखोला ज.वि.आ. ०७६।७७, १८८ २०७६-५-८ २०७६-५-१०