Sano Gaucharan, Kathmandu, Nepal     (977-1-) 4534119      (977-1-) 5244257     info@doed.gov.np

Penalised Promoter

सि.नं. प्रवर्द्धकको नाम आयोजनाको नाम एवं क्षमता दण्ड सजाय रकम रु.. दण्ड सजाय भएको कारण निर्णय मिति
श्री चम्पावती हाइड्रोपावर प्रा.लि. चेपे १ ज.वि.आ. रु. १५,००,०००/- वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५(१)(ख) तथा शर्त ७(ग), (द) र (म) उल्लङ्घन गरेको २०८०-२-१६
श्री सिक्लेस हाइड्रोपावर प्रा.लि. मद्क्यु खोला ज.वि.आ. रु ५००,०००/- शर्त ७(ध) उल्लङ्घन गरेको २०७८-४-८
श्री आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लि. आखु खोला १ ज.वि.आ. (७००० कि.वा.) रु. ३०,००,०००/- IEE उल्लंघन तथा अनुमतिपत्रको शर्त ७(ध) उल्लङ्घन गरेको २०७७-३-४
श्री रिभर फल्स हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट प्रा.लि. डाउन पिलुवा खोला साना ज.वि.आ. (९,५०० कि.वा.) रु ५००,०००/- शर्त ७(ध) उल्लङ्घन गरेको २०७७-१०-०२
श्री टक्सार-पिखुवाखोला हाइड्रोपावर प्रा.लि. टक्सार-पिखुवा खोला जलबिद्युत आयोजना रु ५००,०००/- शर्त ७(ध) उल्लङ्घन गरेको २०७६-१०-२७
श्री एसियन हाइड्रोपावर प्रा.लि. तल्लो जोगमाई खोला ज.वि.आ. रु. ५,००,०००।- शर्त ७(ध) उल्लङ्घन गरेको २०७६-९-१६
श्री सिक्लेस हाइड्रोपावर प्रा.लि. मद्क्यु खोला ज.वि.आ. रु. ५,००,०००।- शर्त ७(ध) उल्लङ्घन गरेको २०७६-९-२
श्री तिप्ल्याङ्ग कालीगण्डकी हाइड्रोपावर प्रा.लि. तिप्ल्याङ्ग कालीगण्डकी ज.वि.आ. (५८ मे.वा.) रु. ५,००,०००।- शर्त ७(ठ) उल्लङ्घन गरेको २०७६-८-२५
श्री पिपुल्स पावर लि. पुवा-२ ज.वि.आ. (४.९६ मे.वा.) रु. ५,००,०००।- शर्त ७(ध) उल्लङ्घन गरेको २०७६-८-२५
१० श्री युनियन हाइड्रोपावर प्रा.लि. मिदिम (कपुरा) खोला ज.वि.आ. रु. ५,००,०००।- शर्त ७(ध) उल्लङ्घन गरेको २०७६-५-२४
११ श्री माउण्ट कैलास इनर्जी कम्पनी लि. थापा खोला ज.वि.आ. रु. ५,००,०००।- शर्त ७(ध) उल्लङ्घन गरेको २०७६-५-४
१२ श्री माउण्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट प्रा.लि. दुधकुण्ड खोला ज.वि.आ. रु. ५,००,०००।- शर्त संख्या ७(ज) उल्लंघन गरेको २०७६-४-२८
१३ श्री सभापोखरी हाइड्रोपावर प्रा.लि. लंखुवा खोला ज.वि.आ रु. ५०००।- शर्त संख्या ७(ध) उल्लंघन गरेको २०७६-१-२०
१४ श्री साम्लीङ्ग पावर कम्पनी प्रा.लि. माई बेनी ज.वि.आ. रु. ५०००।- शर्त संख्या ७(ध) उल्लंघन गरेको २०७५-१०-१५
१५ श्री अपर सेती हाइड्रो प्रा.लि. माथिल्लो सेती ज.वि.आ. रु. ५०००।- शर्त संख्या ७(त) उल्लंघन गरेको २०७५-१०-१
१६ श्री शिव श्री हाइड्रोपावर प्रा.लि. माथिल्लो चाकु ए जलविद्युत आयोजना रु. ५०००।- शर्त संख्या ७(ध) उल्लंघन गरेको २०७५-८-
१७ श्री म्याग्दी हाइड्रोपावर प्रा.लि. धार खोला ज.वि.आ. रु. ५०००।- शर्त संख्या ७(ध) उल्लंघन गरेको २०७५-८-११
१८ श्री सुरी खोला हाइड्रोपावर लि सुरी खोला जलविद्युत आयोजना रु. ५०००।- शर्त संख्या ७(प) उल्लंघन गरेको २०७५-८-१०
१९ श्री तुँदी पावर कम्पनी प्रा.लि. राहुघाट ज.वि.आ. रु. ५०००।- शर्त संख्या ७(ट) उल्लंघन गरेको २०७५-७-२५
२० श्री भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट लि. विजयपुर-१ साना जलविद्युत आयोजना रु. ५०००।- शर्त संख्या ७(ध) उल्लंघन गरेको २०७५-७-१२
२१ श्री इष्टर्न हाइड्रोपावर प्रा.लि. पिखुवा खोला ज.वि.आ.को ३३ के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन रु. ५०००।- शर्त संख्या ६(ट) उल्लंघन गरेको २०७५-६-१६
२२ श्री कालिका इनर्जी प्रा.लि. भोटेकोशी-५ जलविद्युत आयोजना रु. ५०००।- शर्त संख्या ७(ड) उल्लंघन गरेको २०७५-६-१६
२३ श्री बज्र इनर्जी भेन्चर्स प्रा.लि. बज्र मादी ज.वि.आ. (२४,८०० कि.वा.) रु. ५०००।- शर्त संख्या ७(ङ) उल्लंघन गरेको २०७५-४-८
२४ श्री रारा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि. अपर पराजुली खोला ज.वि.आ. रु. ५०००।- शर्त ७(घ) उल्लंघन गरेको २०७५-३-१८
२५ श्री पुवा खोला वान हाईड्रोपावर प्रा.लि. पुवा खोला १ ज.वि.आ. रु. ५०००।- शर्त संख्या ७(ध) उल्लंघन गरेको २०७५-२-३
२६ श्री मनाङ्ग ट्रेड लिंक प्रा.लि. तल्लो मोदि खोला ज.वि.आ. रु. ५०००।- शर्त ७(घ) उल्लंघन गरेको २०७४-९-२५
२७ श्री हिमाल पावर लिमिटेड झाक्रे साना ज.वि.आ. (६३५ किलोवाट) रु. ५०००।- विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३(१) उल्लंघन गरेको २०७४-९-१९
२८ श्री पोखरी हाइड्रोपावर प्रा.लि. सभाखोला बी ज.वि.आ. (१५.१ मेगावाट) रु. ५०००।- शर्त ७(घ) उल्लंघन गरेको २०७४-९-१९
२९ श्री सिसा हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी प्रा.ली सिसा खोला ए ज.वि.आ. (२.८२ मेगावाट) रु. ५०००।- शर्त ७(घ) उल्लंघन गरेको २०७४-७-२७
३० श्री लाफिंग बुद्ध पावर नेपाल प्रा.लि. मध्य चाकु साना जलबिद्युत आयोजना
३१ श्री लाफिंग बुद्ध पावर नेपाल प्रा.लि. मध्य चाकु साना जलबिद्युत आयोजना
३२ श्री टक्सार-पिखुवाखोला हाइड्रोपावर प्रा.लि. टक्सार-पिखुवा खोला जलबिद्युत आयोजना