Sano Gaucharan, Kathmandu, Nepal     (977-1-) 4534119      (977-1-) 5244257     info@doed.gov.np

Letter to Promoter

पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि पत्र नबुझ्ने प्रबर्द्धकहरुलाई पत्रको व्यहोरा जानकारी गराइएको ।

सि.नं. प्रवर्द्धकको नाम आयोजनाको नाम पत्र संख्या/च.नं. पत्रको मिति अपलोडेड मिति
श्री आई. बि. इनर्जी प्रा.लि. होंगु खोला १ जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -९२८ २०७९-११-०४ २०७९-१२-०५
श्री शक्त्ती हाइड्रोपावर प्रा.लि. आरुग खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -९६३ २०७९-११-१२ २०७९-१२-०५
श्री एम. टि. हाइड्रोपावर प्रा.लि. सुपर लोहोरे खोला ए जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -९५७ २०७९-११-११ २०७९-१२-०५
श्री पुर्णिमा डेभलपर्स इनर्जी प्रा.लि. माथिल्लो बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना २०७९/८० - ९३१ २०७९-११-०४ २०७९-१२-०५
श्री चिसाङ्ग हाइड्रो प्रा.लि. चिसाङ्ग खोला ए साना ज.वि.आ. २०७९/८० -१०४५ २०७९-१२-०२ २०७९-१२-०२
श्री पुर्णिमा डेभलपर्स ग्रुप नेपाल प्रा.लि. माथिल्लो बुढीगण्डकी ज.वि.आ. २०७९/८० -९३१
श्री तपोवन हाइड्रोपावर प्रा.लि. तपोवन सेती खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१००९ २०७९-११-२१ २०७९-११-२५
श्री हिमशिला पावर कम्पनि प्रा.लि. गसली खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० - ८५७ २०७९-१०-१८ २०७९-११-२१
श्री गोर्खाज हिमालयन हाइड्रो प्रा.लि. माथिल्लो जुनबेसी जलविद्युत आयोजना २०७९/८० - ९०९ २०७९-१०-२९ २०७९-११-२१
१० श्री सानी भेरी हाइड्रोपावर क. प्रा.लि. सानी भेरी-३ जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -९३६ २०७९-११-०३ २०७९-११-२१
११ श्री रुक्मिणी पावर कम्पनी प्रा.लि. सिस्ने खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -९२४ २०७९-११-०३ २०७९-११-१९
१२ श्री पवन कुमार गोल्याण भोटेकोशी खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -९७० २०७९-११-१४ २०७९-११-१९
१३ श्री अपर लोहोरे खोला हाइड्रोपावर क. प्रा.लि. सुपर लोहोरे खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -९४९ २०७९-११-१० २०७९-११-१९
१४ श्री नलगाड हाइड्रोपावर क.लि. नलगाड जलाशययुक्त ज.वि.आ. २०७९/८० -८९४ २०७९-१०-२४ २०७९-११-८
१५ श्री ईम्पावर हाइड्रो प्रा.लि. गापुचे मादी जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -८९६ २०७९-१०-२५ २०७९-११-८
१६ श्री घान्द्रुक हाइड्रो प्रा.लि. छोम्रोंग खोला साना जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -८८७ २०७९-१०-२३ २०७९-११-८
१७ श्री नौलो नेपाल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रा.लि. बुढीगण्डकी क जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -८७१ २०७९-१०-२२ २०७९-११-८
१८ श्री एना मल्टीपर्पोज कम्पनी प्रा.लि. किसेदी खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -८८१ २०७९-१०-२२ २०७९-११-८
१९ श्री सुरमा सरोवर हाइड्रोपावर प्रा.लि. माकाली सेती ज.वि.आ. २०७९/८० -८०८ २०७९-१०-१३ २०७९-१०-२९
२० श्री माथादेव भेन्चर्स प्रा.लि. झुम्सा खाेला जलाशययुक्त ज.वि.आ. २०७९/८० -८०५ २०७९-१०-१३ २०७९-१०-२९
२१ श्री Hydroelectricity Investment & Development Company Ltd. माडी जलाशययुक्त्त ज.वि.आ. २०७९/८० -७८० २०७९-१०-४ २०७९-१०-२९
२२ श्री हिमशिला पावर क.प्रा.लि. गसली खाेला ज.वि.आ. २०७९/८० -८५७ २०७९-१०-१८ २०७९-१०-२९
२३ श्री हलेसी हाइड्रोपावर प्रा.लि. रावा खोला ज.वि.आ. २०७९/८० -७६८ २०७९-१०-३ २०७९-१०-२९
२४ श्री विद्युत् उत्पादन क. लि. फुकोट कर्णाली अर्धजलाशययुक्त ज.वि.आ. २०७९/८० -८०९ २०७९-१०-१३ २०७९-१०-२९
२५ श्री तनहुँ हाईड्रोपावर लि. तल्लो सेती जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -७९३ २०७९-१०-६ २०७९-१०-१२
२६ श्री इस्ट सोलार प्रा.लि. बैगुन्धुरा सौर्य फार्म आयोजना २०७९/८० -७११ २०७९-९-१९ २०७९-१०-१२
२७ श्री इम्पावर हाइड्रो प्रा.लि. गापुचे मादी जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -७४२ २०७९-९-२४ २०७९-१०-१२
२८ श्री तमोर सानिमा इनर्जी प्रा.लि. माथिल्लो तमोर जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -७५७ २०७९-९-२८ २०७९-१०-१२
२९ श्री अपर तमोर हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. झिमरुक अग्लुंग जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -७९० २०७९-१०-६ २०७९-१०-९
३० श्री उत्तरगंगा पावर कम्पनी .लि. उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना २०७९/८० - ७५१ २०७९-९-२० २०७९-१०-५
३१ श्री सुर्य इनर्जी प्रा.लि. बुढीगण्डकी नदी ज.बि.आ. २०७९/८० - ७१४ २०७९-९-१९ २०७९-१०-५
३२ श्री मिथिला इनर्जी प्रा.लि. भोलाटोल सौर्य बिधुत आयोजना २०७९/८० - ६४७ २०७९-९-३ २०७९-१०-५
३३ श्री मिथिला इनर्जी प्रा.लि. डाडाटोल सौर्य बिधुत आयोजना २०७९/८० - ६५१ २०७९-९-४ २०७९-१०-५
३४ श्री संखुवासभा पावर डेभलपमेन्ट प्रा.लि. सुपर सभा खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० - ७४८ २०७९-९-२४ २०७९-१०-५
३५ श्री युनाईटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर प्रा.लि. मेवा खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -५९० २०७९-८-२० २०७९-१०-५
३६ श्री नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्रा.लि. तमोर खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० - ७१६ २०७९-९-१८ २०७९-१०-५
३७ श्री नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्रा.लि. तमोर खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० - ४२४ २०७९-७-१४ २०७९-१०-५
३८ श्री तपोवन हाइड्रोपावर प्रा.लि. सेती खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० - ७५५ २०७९-९-२८ २०७९-१०-५
३९ श्री नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्रा.लि. तमोर खोला ज.बि.आ. २०७९/८० -७१६ २०७९-९-१८ २०७९-९-२८
४० श्री युनिभर्सल पावर कम्पनी.लि. माथिल्लो इन्खु खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -५५१ २०७९-८-१३ २०७९-९-१२
४१ श्री अम्बे हाइड्रोपावर प्रा.लि. माथिल्लो भुरुण्डी खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -५९५ २०७९-८-२१ २०७९-९-१२
४२ श्री इवीएम प्रा.लि. Magnetic Transducer Generator (MTG) Energy Generation Project (15 M.W.) २०७९/८० -५०४ २०७९-८-१ २०७९-९-१२
४३ श्री एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रा.लि. बुकुखोला ज.वि.आ. २०७९/८० -५७२ २०७९-८-१५ २०७९-९-१२
४४ श्री ग्रिन गोर्खा इनर्जी लि.. अपर दरौदी ज.बि.आ. ०७९/८० -५६० २०७९-८-१४ २०७९-९-३
४५ श्री नेपाल हाइड्रो भेन्चर प्रा.लि. तमोर खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -४२४ २०७९-७-१४ २०७९-८-१८
४६ श्री ग्रेट हाइड्रोपावर प्रा.लि. माथिल्लो बरुण खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -४५६ २०७९-७-२१ २०७९-८-१८
४७ श्री तिनजुरे हाइड्रोपावर प्रा.लि. सुपरमस्ट इवा खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० - ४६५ २०७९-७-२३ २०७९-८-१८
४८ श्री संखुवासभा पावर डेभलपमेन्ट प्रा.लि. सुपर सभा खोला साना ज.बि.आ. २०७९/८० -४७१ २०७९-७-२४ २०७९-८-८
४९ M/s Veritas Energy Pvt. Ltd. माथिल्लो ताक्सु साना ज.वि.आ. २०७९/८०-४०८ २०७९-७-३ २०७९-८-७
५० श्री वाटर इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रा.लि. माछा खोला ज.वि.आ. २०७९/८० -३९६ २०७९-६-३१ २०७९-८-१
५१ श्री Global Engineering Associate प्रा.लि. अम्बाचौर (चौरजहारी - ०३) - मटेला ब्रिज २०७९/८० -३३१ २०७९-६-६ २०७९-८-१
५२ श्री Hydroelectricity Investment & Development Company Ltd. माडी जलाशययुक्त्त ज.वि.आ. २०७९/८० -३९४ २०७९-६-३१ २०७९-८-१
५३ श्री सर्रियल पावर प्रा.लि. रुपनी सौर्य बिधुत आयोजना २०७९/८० -३२८ २०७९-६-६ २०७९-८-१
५४ श्री मल्टी इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रा.लि. गुप्चेखोला ज.वि.आ. २०७९/८० -३११ २०७९-६-४ २०७९-८-१
५५ श्री सानिगाड हाइड्रो लि. माथिल्लो कालंगागाड ज.वि.आ. २०७९/८० -४१२ २०७९-७-३ २०७९-८-१
५६ M/s Veritage Energy Pvt. Ltd. माथिल्लो ताक्सु साना ज‍.वि.आ. २०७९/८० -४०८ २०७९-७-३ २०७९-८-१
५७ श्री प्रोसोलर इनर्जी प्रा.लि. इभरग्रिन सौर्य बिधुत आयोजना, धनुषा २०७९/८० -३२७ २०७९-६-६ २०७९-६-३१
५८ श्री पर्वत इनर्जी प्रा.लि. मध्य लिखु साना ज.वि.आ. २०७९/८० -२७३ २०७९-५-२२ २०७९-६-३१
५९ श्री माउण्ट इनर्जी क.लि. २०७९/८० -२९९ २०७९-५-२९ २०७९-६-३१
६० श्री लोटस ग्रिन इनर्जी प्रा.लि. बलरा सोलार PV प्रोजेक्ट, सर्लाही २०७९/८० -२६० २०७९-५-२२ २०७९-६-३१
६१ श्री घाम खेति प्रा.लि. इको भिलेज सौर्य बिधुत आयोजना, सोलुखुम्बु २०७९/८० -२६३ २०७९-५-२२ २०७९-६-३१
६२ श्री घाम खेति प्रा.लि. ग्रिन भिलेज सौर्य बिधुत आयोजना, सोलुखुम्बु २०७९/८० - २६४ २०७९-५-२२ २०७९-६-३१
६३ श्री दिया इनर्जी प्रा.लि. मिर्चिया-१ सौर्य बिधुत आयोजना, सिरहा २०७९/८० -२६४ २०७९-५-२२ २०७९-६-३१
६४ श्री अपि पावर कम्पनी लि. ग्रिडमा आबद्ध सौर्य बिधुत आयोजना, परवानीपुर २०७९/८० -३२३ २०७९-६-६ २०७९-६-३१
६५ श्री अपर तमोर हाइड्रोपावर प्रा.लि. अप्पर तमोर खोला–बि ज.वि.आ. २०७८/७९ -१५८९ २०७९-३-३० २०७९-५-२२
६६ श्री इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेण्ट फण्ड प्रा.लि. दुधकोशी–४ ज.वि.आ. २०७९/८० -४६ २०७९-४-१० २०७९-५-२२
६७ श्री ब्लाभ इनर्जी प्रा.लि. माथिल्लो सिवाखोला ज.बि.आ. २०७९/८० -११२ २०७९-४-२० २०७९-५-२२
६८ श्री चपुंग तेम हाइड्रोपावर प्रा.लि. हेवा खोला (चैनपुर) ज.वि.आ. २०७९/८० -११५ २०७९-४-२० २०७९-५-२२
६९ श्री विष्ट हाइड्रोपावर प्रा.लि. माथिल्लो इसुवा खोला ज.वि.आ. २०७९/८० -१०९ २०७९-४-२० २०७९-५-२२
७० श्री इस्ट कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रा.लि. माई तेश्रो खोला ज.बि.आ. २०७९/८० -११० २०७९-४-२० २०७९-५-२२
७१ श्री सर्रियाल पावर प्रा.लि. रुपनी सौर्य बिधुत आयोजना २०७९/८० -१३७ २०७९-४-२५ २०७९-५-१५
७२ श्री नासा हाइड्रोपावर प्रा.लि. ल्याप्चे खोला ज.वि.आ. २०७९/८० -०४ २०७९-४-२ २०७९-५-८
७३ श्री टिम्बुन्ग पोखरी हाइड्रो प्रा.लि. माथिल्लो इवा खोला जलविद्युत आयोजना २०७९/८० -१२ २०७९-४-३ २०७९-४-२०
७४ श्री दोर्दी खोला जलविधुत कम्पनी लिमिटेड सुपर इन्खु खोला ज.बि.आ. २०७९/८० -८७ २०७९-४-१५ २०७९-४-१७
७५ श्री अग्लुंग हाईड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. झिमरुक अग्लुंग ज.बि.आ. २०७८/०७९ -१४३३ २०७९-२-२५ २०७९-३-१५
७६ श्री एती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रा.लि. लाङ्गटाङ्गखोला जलाशययुक्त ज.वि.आ २०७८/०७९ -१४२७ २०७९-२-२४ २०७९-२-२६
७७ श्री हव पावर प्रा.लि. लोवर न्यादी ज.बि.आ. २०७८/०७९ -१४२८ २०७९-२-२४ २०७९-२-२६
७८ श्री अग्लुङ्ग हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. झिमरुक अग्लुङ्ग ज.वि.आ. २०७८/०७९ -१४३३ २०७९-२-२५ २०७९-२-२६
७९ श्री सक्षम हाइड्रोपावर प्रा.लि. हेमा नदि ज.बि.आ. २०७८/०७९ -१३४६ २०७९-१-२९ २०७९-२-१६
८० श्री सक्षम हाइड्रोपावर प्रा.लि. हेमा नदि ज.बि.आ. २०७८/०७९ -१३२३ २०७९-१-२७ २०७९-२-१६
८१ श्री प्रकाश सोलुसन प्रा.लि. पालुंग खोला जलविद्युत आयोजना २०७८/०७९-१२४८ २०७९-१-८ २०७९-२-५
८२ श्री हनुमान हाइड्रोपावर प्रा.लि. तातोपानी खोला जलविद्युत आयोजना २०७८/०७९-१२२५ २०७९-१-५ २०७९-२-५
८३ श्री मिड अल्पाइन हाइड्रोपावर प्रा.लि. अपि नौगाड जलविद्युत आयोजना २०७८/०७९-१२९१ २०७९-१-२१ २०७९-२-५
८४ श्री एम. ए. इनर्जी भेन्चर्स प्रा.लि. तावा खोला जलविद्युत आयोजना २०७८/०७९-१२८१ २०७९-१-१६ २०७९-२-५
८५ श्री युनिट्स इनर्जी प्रा.लि. माथिल्लो पेल्मा खोला जलविद्युत आयोजना २०७८/०७९-१३०७ २०७९-१-२३ २०७९-२-५
८६ श्री बारपाक मिनी हाइड्रोपावर प्रा.लि. घट्टे खोला ज.वि.आ. २०७८/०७९-१३०६ २०७९-१-२३ २०७९-२-५
८७ श्री अपर तमोर हाइड्रोपावर प्रा.लि. अप्पर तमोर ज.वि.आ., ३२.५ मे.वा. २०७८/०७९ -१२२८ २०७९-१-५ २०७९-१-२४
८८ श्री सितल पावर प्रा.लि. अंकुशे सौर्य विद्युत आयोजना, महोत्तरी २०७८/०७९ -१२६७ २०७९-१-१३ २०७९-१-२४
८९ श्री प्राइम पावर प्रा.लि. युटिलिटि स्केल ग्रिड टार्इड सौर्य विद्युत आयोजना, रौतहट २०७८/०७९ -१२३६ २०७९-१-६ २०७९-१-२४
९० श्री पशुपति इनर्जी डेभेलपमेन्ट प्रा.लि. माल्टा सौर्य PV विद्युत आयोजना २०७८/०७९ -१२६८ २०७९-१-१३ २०७९-१-२४
९१ श्री इन्डीपिडेन्ट पावर कम्पनि (नेपाल) प्रा.लि. दुधकोशी–५ ज.वि.आ. २०७८/०७९ -११९३ २०७८-१२-२८ २०७९-१-२४
९२ श्री गणेश हिमाल हाइड्रोपावर प्रा.लि. आँखुखोला–२ ज.वि.आ. २०७८/०७९ -१२८३ २०७९-१-१६ २०७९-१-२४
९३ श्री संखुवासभा पावर डेभलपमेन्ट प्रा.लि. सुपर सभाखाेला ए ज.वि.आ. २०७८/०७९ -१२४९ २०७९-१-८ २०७९-१-२३
९४ श्री रामजानकी हाइड्रोपावर प्रा.लि. अप्सुवा खोला ज.वि.आ. २०७८/०७९ - १२५१ २०७९-१-८ २०७९-१-२३
९५ श्री रामजानकी हाइड्रोपावर प्रा.लि. माथिल्लो अप्सुवा खोला ज‍.वि.आ. २०७८/०७९ -१२५५ २०७९-१-८ २०७९-१-२३
९६ श्री प्रोसोलर इनर्जी प्रा.लि. क्लिन इनर्जी सौर्य विद्युत आयोजना, सिरहा २०७८/०७९ - १२३२ २०७९-१-५ २०७९-१-२३
९७ श्री प्रोसोलर इनर्जी प्रा.लि. ग्रिन इनर्जी सोलार PV प्रोजेक्ट, सप्तरी २०७८/०७९ - १२३१ २०७९-१-५ २०७९-१-२३
९८ श्री प्रोसोलर इनर्जी प्रा.लि. सोलार भिलेज PV प्रोजेक्ट, सप्तरी २०७८/०७९ -१२३० २०७९-१-५ २०७९-१-२३
९९ श्री प्रोसोलर इनर्जी प्रा.लि. सौर्य उर्जा PV प्रोजेक्ट,नेत्रजंग,सर्लाही २०७८/०७९ -१२१२ २०७९-१-४ २०७९-१-२३
१०० श्री प्रोसोलर इनर्जी प्रा.लि. अरुणा सोलार PV प्रोजेक्ट २०७८/०७९ -१२२० २०७९-१-५ २०७९-१-२३
१०१ श्री प्रोसोलर इनर्जी प्रा.लि. सौर्य उर्जा PV प्रोजेक्ट २०७८/०७९ - १२११ २०७९-१-४ २०७९-१-२३
१०२ श्री हाइड्रोपावर प्रा.लि. नौगड हाइड्रोपावर जलबिधुत आयोजना २०७८/०७९ -१२०९ २०७९-१-४ २०७९-१-२२
१०३ श्री चामे गाउँपालिका रपराङ लघु जलविद्युत आयोजना २०७८/०७९-१२७५ २०७९-१-१५ २०७९-१-२२
१०४ श्री तिला कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी प्रा.लि. तिला-१ ज.वि.आ. २०७८/०७९-११६३ २०७८-१२-२१ २०७९-१-४
१०५ श्री एस.सी. पावर कम्पनी प्रा.लि. तिला-१ ज.वि.आ. २०७८/०७९-११६३ २०७८-१२-२१ २०७९-१-४
१०६ श्री अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रीक लिमिटेड किमाथांका अरुण ज.वि.आ. २०७८/०७९-११६० २०७८-१२-२० २०७९-१-४
१०७ श्री एना मल्टीपर्पोज कम्पनी प्रा.लि. किसेदी खोला जलाशययुक्त ज.वि.आ. २०७८/०७९-११५९ २०७८-१२-२० २०७९-१-४
१०८ श्री घाम खेती प्रा.लि. ग्रिन भिलेज सौर्य विद्युत आयोजना, सोलुखुम्बु २०७८/०७९-११५३ २०७८-१२-१७ २०७९-१-४
१०९ श्री घाम खेती प्रा.लि. इको भिलेज सौर्य विद्युत आयोजना, सोलुखुम्बु २०७८/०७९-११५२ २०७८-१२-१७ २०७९-१-४
११० श्री श्रीराम न्यौपाने, तनहुँ निशीखोला-ए ज.वि.आ. २०७८/०७९-११४९ २०७८-१२-१७ २०७९-१-४
१११ श्री हब पावर प्रा.लि. लोवर न्यादी ज.वि.आ. २०७८/०७९-११४१ २०७८-१२-१५ २०७९-१-४
११२ श्री अनक हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. मोलुंग क्यास्केड ज.वि.आ. २०७८/०७९-११३९ २०७८-१२-१४ २०७९-१-४
११३ श्री राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड त्रिवेणी-नलगाड-मैनतडा (भेरी कोरिडोर) ४०० के भी विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना २०७८/०७९-११२१ २०७८-१२-८ २०७९-१-४
११४ श्री राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड हाइटार-सितलपाटी (अरुण कोरिडोर) ४०० के भी विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना २०७८/०७९-१११७ २०७८-१२-७ २०७९-१-४
११५ श्री हिमाल ईनर्जी भेन्चर प्रा.लि. मर्स्याङ्दी-७ ज.वि.आ. २०७८/०७९-१११५ २०७८-१२-७ २०७९-१-४
११६ श्री ईष्ट सोलार प्रा.लि. बैगुनधुरा सौर्य फार्म २०७८/०७९-१११३ २०७८-१२-८ २०७९-१-४
११७ श्री धौलाश्री पावर कम्पनी प्रा.लि. धौलाखोला ज.वि.आ. २०७८/०७९-११११ २०७८-१२-७ २०७९-१-४
११८ श्री नम बुद्ध हाइड्रोपावर प्रा.लि. तिनाउ खोला साना ज.वि.आ. २०७८/०७९-१०९९ २०७८-१२-४ २०७९-१-४
११९ श्री अपर लहोरे खोला हाइड्रोपावर प्रा.लि. अपर लहोरे खोला ज.वि.आ. २०७८/०७९-१०९३ २०७८-१२-४ २०७९-१-४
१२० श्री फस्ट सोलार डेभलपर्स प्रा.लि. भृकुटी सोलार पावर २०७८/०७९-१०९२ २०७८-१२-४ २०७९-१-४
१२१ श्री सोलार हिमालय प्रा.लि. ग्रिडमा आवद्ध सौर्य विद्युत आयोजना, लमजुङ २०७८/०७९-१०९० २०७८-१२-२ २०७९-१-४
१२२ श्री पानस इनर्जी प्रा.लि. लामाडाडा-लालपुर सौर्य विद्युत आयोजना, सिरहा २०७८/०७९-१०८३ २०७८-१२-१ २०७९-१-४
१२३ श्री नेपा पेट्रोलियम ट्रेडलिंक्स प्रा.लि. भवानीपुर सौर्य विद्युत आयोजना, बारा २०७८/०७९-१०८२ २०७८-१२-१ २०७९-१-४
१२४ श्री बुटवल पावर कम्पनी लि. चीनो खोला ज.वि.आ. २०७८/०७९-१०७६ २०७८-१२-२ २०७९-१-४
१२५ श्री टाइम सोलार इनर्जी प्रा.लि. युटिलिटी स्केल सौर्य विद्युत आयोजना, सुरुंगा, झापा २०७८/०७९-१०२८ २०७८-११-१६ २०७९-१-४
१२६ श्री गोर्खा कन्जेनियल ईनर्जी एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रा.लि. सौर्य विद्युत आयोजना, लमही, दाङ २०७८/०७९-१०४४ २०७८-११-२३ २०७८-१२-९
१२७ श्री ब्लू ईनर्जी प्रा.लि. सुपर त्रिशुली ज.वि.आ. २०७८/०७९-१०४३ २०७८-११-२३ २०७८-१२-९
१२८ श्री प्राइम पावर प्रा.लि. युटिलिटी स्केल ग्रिड टाईड सौर्य विद्युत आयोजना, रौतहट २०७८/०७९-१०४० २०७८-११-२२ २०७८-१२-९
१२९ श्री सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी प्रा.लि. सुपर माइ ए ज.वि.आ. २०७८/०७९-१०२४ २०७८-११-१६ २०७८-१२-९
१३० श्री नौगाड हाइड्रोपावर प्रा.लि. नौगाड हाइड्रोपावर ज.वि.आ. २०७८/०७९-१०२० २०७८-११-१५ २०७८-१२-९
१३१ श्री अम्बे हाइड्रोपावर प्रा.लि. माथिल्लो भुरुण्डी खोला ज.वि.आ. २०७८/०७९-९४५ २०७८-११-१ २०७८-१२-२
१३२ श्री चपुंग तेम हाइड्रो पावर प्रा.लि. हेवा खोला (चैनपुर) ज.वि.आ. २०७८/०७९-८४२ २०७८-१०-९ २०७८-१२-२
१३३ श्री इस्ट कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रा.लि. माई तेश्रो खोला आयोजना २०७८/०७९-५८६ २०७८-८-१३ २०७८-१२-२
१३४ श्री गौमुखी नौबेनी हाइड्रो प्रा.लि. तल्लो लुग खोला ज.वि.आ. २०७८/०७९-४५३ २०७८-७-१० २०७८-१२-२
१३५ श्री ब्लाभ इनर्जी प्रा.लि. माथिल्लो सिवा खोला ज.वि.आ. २०७८/०७९-५८४ २०७८-८-१३ २०७८-१२-२
१३६ श्री बिष्ट हाइड्रोपावर प्रा.लि. माथिल्लो इसुवा खोला ज.वि.आ. २०७८/०७९-४५० २०७८-७-१० २०७८-१२-२
१३७ श्री यती वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रा.लि. लाङ्गटाङ्ग जलाशययुक्त ज.वि.आ. २०७८/०७९-९२१ २०७८-१०-२४ २०७८-११-६
१३८ श्री अर्घाखाँची सोलार पावर प्रोजेक्ट प्रा.लि. अर्घाखाँची सोलार पावर प्रोजेक्ट २०७८/०७९-९१९ २०७८-१०-२४ २०७८-११-६
१३९ श्री सितल पावर प्रा.लि. अंकुशे सौर्य विद्युत आयोजना २०७८/०७९-९१७ २०७८-१०-२४ २०७८-११-६
१४० श्री मिथिला इनर्जी .प्रा.लि. युटिलिटी स्केल ग्रिड टाइड सोलार PV प्रोजेक्ट २०७८/०७९-९१३ २०७८-१०-२३ २०७८-११-६
१४१ श्री सुपर हेवा पावर कं.प्रा.लि. सुपर हेवा ज.वि.आ. को ३३ के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना २०७८/०७९-९११ २०७८-१०-२१ २०७८-११-६
१४२ श्री धौलाश्री पावर कम्पनी प्रा.लि. धौला खोला ज.वि.आ. २०७८/०७९-९१० २०७८-१०-२१ २०७८-११-६
१४३ श्री सुर्य इनर्जी प्रा.लि. बुढीगण्डकी नदी ज.वि.आ. २०७८/०७९-८९९ २०७८-१०-१८ २०७८-१०-२५
१४४ श्री बिगल्याण्ड हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. स्यार खोला ज.वि.आ. २०७८/०७९-८७४ २०७८-१०-१४ २०७८-१०-२५
१४५ श्री हिमाल इनर्जी प्रा.लि. मर्स्यङ्दी-७ ज.वि.आ. २०७८/०७९-८५७ २०७८-१०-१२ २०७८-१०-२५
१४६ श्री झापा इनर्जी पब्लिक लिमिटेड ग्रिडमा आवद्ध शिवसताक्षी, झापा २०७८/०७९-८११ २०७८-१०-३ २०७८-१०-२५
१४७ श्री शक्ति ऊर्जा विकास कम्पनी प्रा.लि. तौथली खोला साना ज.वि.आ. २०७८/०७९-७८८ २०७८-९-२९ २०७८-१०-२५
१४८ श्री ग्लोवल इनर्जी एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत आयोजना, दुहवी २०७८/०७९-७८१ २०७८-९-२८ २०७८-१०-२५
१४९ श्री सिमकोट गाउँपालिका हेप्का खोला साना ज.वि.आ. २०७८/०७९-७५३ २०७८-९-२२ २०७८-१०-२५
१५० श्री लोवर मिड रावाखोला हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट प्रा.लि. तल्लो मध्य रावा खोला ज.वि.आ. २०७८/०७९-८३१ २०७८-१०-७ २०७८-१०-२५
१५१ श्री पर्फेक्ट इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रा.लि. मध्य त्रिशुली गंगा ज.वि.आ. २०७८/०७९-३५९ २०७८-६-१४ २०७८-८-९
१५२ श्री लोवर इर्खुवा खोला हाइड्रोपावर प्रा.लि. तल्लो इर्खुवा खोला ज.वि.आ. २०७८/०७९-२९० २०७८-५-२८ २०७८-८-९
१५३ श्री पोजिटिभ इनर्जी प्रा.लि. ग्रिडमा आबद्ध सौर्य विदयुत आयोजना भाग-२ कपिलवस्तु २०७८/०७९-३७४ २०७८-६-१८ २०७८-८-९
१५४ श्री JV GEOCE, TECHNOQUARRY AND BEAM Consultant Pvt. Ltd. ERT Report सम्बन्धमा २०७७/०७८-२५४५ २०७८-१-१३ २०७८-८-९
१५५ श्री हिम कन्सल्ट प्रा.लि. रेले खोला ज.वि.आ.को ३३ के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना २०७८/०७९-४० २०७८-४-१० २०७८-८-९
१५६ श्री हाइड्रो सगरमाथा प्रा.लि. घट्टेखोला साना ज.वि.आ. २०७८/०७९-४१४ २०७८-७-१ २०७८-८-९
१५७ श्री सिउरी न्यादी पावर लिमिटेड सुपरन्यादी ज.वि.आ.को १३२ के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन २०७८/०७९-४०१ २०७८-६-२० २०७८-८-९
१५८ श्री सुपर मुगु कर्णाली हाइड्रोपावर प्रा.लि. चुवाखोला अर्धजलाशययुक्त ज.वि.आ. २०७८/०७९-३६९ २०७८-६-१५ २०७८-८-९
१५९ श्री पवन इनर्जी प्रा.लि. हात्तिसरवा सौर्य विद्युन आयोजना, महोत्तरी २०७८/०७९-२४३ २०७८-५-१७ २०७८-८-९
१६० श्री चौधरी ग्रुप इनर्जी इन्फ्रास्ट्रकचर प्रा.लि. सौर्य PV विद्युन आयोजना, महोत्तरी २०७८/०७९-३०८ २०७८-५-३० २०७८-८-९
१६१ श्री नर्थ समिट हाइड्रो प्रा.लि. न्यादी फिदि ज.वि.आ. २०७८/०७९-३६३ २०७८-६-१४ २०७८-८-९
१६२ श्री पवन इनर्जी प्रा.लि. मेघनाथ सौर्य विद्युत आयोजना २०७८/०७९-२४४ २०७८-५-१७ २०७८-८-९
१६३ श्री न्यादी हाइड्रोपावर लि. न्यादी ज.वि.आ.को १३२ के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना २०७८/०७९-३८३ २०७८-६-१८ २०७८-८-९
१६४ श्री फेदी खोला हाइड्रो पावर कम्पनी प्रा.लि. फेदी खोला (थुम्लुंग) ज.वि.आ. २०७८/०७९-३४३ २०७८-६-६ २०७८-८-९
१६५ श्री राप्ती हाईड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि. रुकुमगाड ज.वि.आ.को ३३ के.भी. विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना २०७८/०७९-३१६ २०७८-५-३१ २०७८-८-९
१६६ श्री इलेक्ट्रोकम एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. राय प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउने बारे ०७८/७९-३२५ २०७८-५-३१ २०७८-६-६
१६७ श्री रिलायवल हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. मध्य बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना ०७८/७९-१९६ २०७८-५-२ २०७८-५-२१
१६८ श्री रिलायवल हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. माथिल्लो बुढीगंगा बी जलविद्युत आयोजना ०७८/७९-१८६ २०७८-५-१ २०७८-५-२१
१६९ श्री अपार लोहोरे खोला हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. अप्पर लोहोरे खोला ज.वि.आ. ०७८/७९-५४ २०७८-४-१३ २०७८-५-१३
१७० श्री अपर मर्स्याङ्दी हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. माथिल्लो मर्स्याङ्दी - १ ज.वि.आ. ०७८/७९-१०९ २०७८-४-१९ २०७८-५-१३
१७१ श्री मेवा डेभलपर्स प्रा.लि. सिवा खोला ज.वि.आ. ०७८/७९-०३ २०७८-४-३ २०७८-५-१३
१७२ श्री यूनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर प्रा.लि. सिवा खोला ज.वि.आ. ०७८/७९-०७ २०७८-४-४ २०७८-५-१३
१७३ श्री सोलार फार्म प्रा.लि. बेल-चौतारा सोलार फार्म आयोजना ०७८/७९-१९७ २०७८-५-२ २०७८-५-१३
१७४ श्री सोलार एग्रिकल्चर फार्मस प्रा.लि. सोलार एग्रिकल्चर फार्म आयोजना, सुर्खेत ०७८/७९-१०८ २०७८-४-१९ २०७८-५-१३
१७५ श्री सिभिल बैंक लिमिटेड सिंगटी खोला ज.वि.आ. ०७८/७९-९२ २०७८-४-१८ २०७८-५-१३
१७६ श्री सेप्ली खोला हाइड्रोपावर प्रा.लि. सेप्ली खोला ज.वि.आ. ०७८/७९-१३८ २०७८-४-२४ २०७८-५-१३
१७७ श्री राम न्यौपाने, तनहुँ तल्लो इन्गुवा खोला ज.वि.आ. ०७८/७९-१५० २०७८-४-२७ २०७८-५-१३
१७८ श्री फ्युचर सोलार पावर प्रा.लि. मुस्ताङ सौर्य विद्युत आयोजना, मुस्ताङ ०७८/७९-१०७ २०७८-४-१९ २०७८-५-१३
१७९ श्री इसुवा इनर्जी प्रा.लि. इसुवा खोला PROR क्यास्केड ज.वि.आ. ०७८/७९-१९४ २०७८-५-२ २०७८-५-१३
१८० श्री फोर्च्युन डेभलपर्स प्रा.लि. ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत आयोजना, जलेश्वर ०७८/७९-७१ २०७८-४-१४ २०७८-५-१३
१८१ श्री धार्दिङ आँखु खोला हाइड्रो प्रा.लि. माथिल्लो आँखु खोला ज.वि.आ. ०७७/७८-१२०५ २०७८-३-२१ २०७८-५-१३
१८२ श्री चम्पवती हाइड्रोपावर प्रा.लि. चेपे ए ज.वि.आ. ०७८/७९-८३ २०७८-४-१७ २०७८-५-१३
१८३ श्री आरती पावर कम्पनी लि. माथिल्लो इखुवा खोला ज.वि.आ. ०७७/७८-११३२ २०७८-२-२७ २०७८-५-१३
१८४ श्री गुल्मी हाइड्रो प्रा.लि. तल्लो रुप्से खोला ज.वि.आ. ०७८/७९-३१ २०७८-४-८ २०७८-४-२६
१८५ श्री इनर्जी भेन्चर प्रा.लि. माथिल्लो लाप्चेखोला ज.वि.आ. ०७८/७९-६५ २०७८-४-१३ २०७८-४-१४
१८६ श्री पद्मोदय इनर्जी प्रा.लि. मध्य म्याग्दी ज.वि.आ. ०७७/७८-१२५८ २०७८-३-३१ २०७८-४-४
१८७ श्री सुपर घलेम्दी हाइड्रोपावर प्रा. लि. सुपर घलेम्दी जलविद्युत आयोजना २०७७/७८-१२३६ २०७८-३-२७ २०७८-३-२८
१८८ श्री हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनी लि. माई खोला साना ज.वि.आ. २०७७/७८ - ३१२ २०७७-६-२२ २०७७-१२-३१
१८९ श्री सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रवर्द्धकज्यूहरु विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण सम्बन्धमा २०७७-११-९ २०७७-११-९
१९० सोलु हाइड्रोपावर प्रा.ली. तल्लो सोलु ज.वि.आ. २०७७/७८ - ३६७ २०७७-५-८ २०७७-५-९
१९१ श्री नुम्बुर दुधकुण्ड हाइड्रोपावर प्रा.लि. तल्लो दुधकुण्ड खोला जलविद्युत आयोजना २०७६/०७७-१४९९ २०७७-३-२५ २०७७-४-११
१९२ श्री कावेली हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. तल्लो तावाखोला जलविद्युत आयोजना २०७६/०७७-१५१४ २०७७-३-३१ २०७७-४-२
१९३ श्री ट्रेडलिंक ग्लोबल प्रा.लि. कालीगण्डकी माथिल्लो जलविद्युत आयोजना ०७६/७७ -१३०८ २०७७-२-२७ २०७७-३-२३
१९४ श्री पीस इनर्जी कम्पनी प्रा.लि. माथिल्लो कावेली जलविद्युत आयोजना ०७६/७७ -१४४८ २०७७-३-१९ २०७७-३-१९
१९५ श्री कावेली हाइड्रोपावर कम्पनी प्रा.लि. तल्लो तावाखोला जलबिद्युत आयोजना ०७६/७७ -१२०० २०७६-१२-३ २०७७-३-११
१९६ श्री रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लि. रिडी सौर्य PV विद्य‌ुत आयोजना ०७६/७७, ९८९ २०७६-१०-२ २०७७-३-२
१९७ श्री उज्यालो इनर्जी सोलुसन प्रा.लि. मर्स्याङ्दी क्यास्केड ज.वि.आ. ०७६/७७, १२६२ २०७७-१-३१ २०७७-२-३०
१९८ श्री रारा कर्णाली हाईड्रोपावर प्रा.लि. रारा मुगु कर्णाली ज.वि.आ. ०७६/७७, १२६१ २०७७-१-३१ २०७७-२-३०
१९९ श्री अपि पावर कम्पनि लिमिटेड तल्लो न्वागाड साना ज.वि.आ. ०७६/७७, १२४३ २०७६-१२-७ २०७७-२-३०
२०० श्री रारा कर्णाली हाइड्रोपावर प्रा.लि रारा मुगु कर्णाली जलविद्युत आयोजना ०७६/७७, १०५४ २०७६-११-१९
२०१ श्री अपर तमोर हाइड्रोपावर प्रा.लि. माथिल्लो तमोरखोला–बि जलविद्युत आयोजना ०७६/७७ -१०७० २०७६-१०-१० २०७६-११-१४
२०२ श्री पद्मोदय इनर्जी प्रा.लि. जानकारी गराएको सम्बन्धमा ०७६/७७, ९२० २०७६-९-१८ २०७६-९-२१
२०३ श्री नेचुरल हाइड्रो नेपाल प्रा.लि. सुपर बुढीगण्डकी ज.वि.आ. ०७६/७७, ६७५ २०७६-८-११ २०७६-९-२
२०४ श्री धादिङ आँखुखोला हाइड्रो प्रा.लि. माथिल्लो आँखुखोला ज.वि.आ. ०७६।७७, १८८ २०७६-५-८ २०७६-५-१०